Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wstępne dane o inflacji w strefie euro w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,28 (wzrost o 1pb), 5-letnie do 0,70 (wzrost o 5pb), a 10-letnie do 1,21 (wzrost o 2pb). Przez cały ubiegły tydzień stawki IRS charakteryzowały się bardzo niską na tle ostatnich tygodni zmiennością. W piątek doszło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Do zwiększenia rentowności na rynkach bazowych przyczyniły się publikacje lepszych od oczekiwań danych o PKB w Niemczech, Francji i Hiszpanii.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla polskiego przetwórstwa jest lekko pozytywny dla stawek IRS. W tym tygodniu kluczowe dla stawek IRS będą wstępne dane o inflacji w strefie euro. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy mogą one sprzyjać wzrostowi stawek IRS. Dane o PKB w strefie euro, dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem w USA, indeks ISM dla przetwórstwa) oraz posiedzenie RPP będą naszym zdaniem neutralnej dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!