Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wstępne dane o inflacji w strefie euro w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 5,19 (spadek o 7pb), 5-letnie do 4,64 (spadek o 13pb), a 10-letnie do 4,71 (spadek o 12pb). W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi, co było kontynuacją tendencji obserwowanych dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 19.02.2024). Spadkowi rentowności na rynkach bazowych sprzyjają rosnące oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne.

W tym tygodniu kluczowa dla stawek IRS będzie przewidziana na piątek publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. Nie uważamy jednak aby miała ona istotny wpływ na krzywą. Naszym zdaniem przewidziane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą neutralne dla stawek IRS.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!