Analizy i badania

Wstępne dane o inflacji w Polsce mogą osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2798 (umocnienie złotego o 0,9%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN utrzymywał się w trendzie spadkowym. Umocnieniu złotego sprzyjał wzrost apetytu na ryzyko odzwierciedlany obniżeniem indeksu VIX. Zmniejszenie awersji do ryzyka w znacznym stopniu wynikało z osi?gniętego w ubiegłym tygodniu porozumienia Trump-Juncker, które zwiększyło szanse na uniknięcie wojny handlowej na linii USA-UE.W efekcie, umocnienie kursu obserwowane było również w przypadku innych walut rynków wschodz?cych.

Z uwagi na umocnienie złotego względem euro, złoty zyskiwał również względem innych głównych walut. W efekcie w ubiegłym tygodniu polska waluta umocniła się względem dolara amerykańskiego (o 0,3%), franka szwajcarskiego (o 0,4%) oraz funta brytyjskiego (o 0,4%). Umocnienie złotego względem dolara była ograniczane przez deprecjację euro względem dolara. Sprzyjał jej gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu EBC, a także wypowiedź D. Trumpa, który zapowiedział, że dane nt. PKB w USA za II kw. będ? „niesamowite”. Mimo, że okazały się one zgodne z oczekiwaniami i doprowadziły do korekty, euro nie zdołało odrobić strat względem dolara z pierwszej części tygodnia.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie publikacja wstępnych danych o inflacji w Polsce. Uważamy, że mog? one doprowadzić do nieznacznego osłabienia polskiej waluty. Zaplanowana na środę publikacja wyników PMI dla polskiego przetwórstwa nie będzie miała naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. Ograniczony wpływ na złotego będ? miały naszym zdaniem także liczne dane ze strefy euro (wstępny PKB i wstępna inflacja), USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks Conference Board, indeks  ISM dla przetwórstwa) oraz Chin (indeksy Caixin i CFLP PMI dla przetwórstwa). Do wzrostu zmienności kursu złotego może się natomiast przyczynić wydźwięk komunikatu po środowym posiedzeniu FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!