Analizy i badania

Wstępna inflacja w Polsce w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,95 (wzrost o 1pb), 5-letnie zmniejszyły się do poziomu do 2,45 (spadek o 1pb), a 10-letnie nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 2,92.</p>

>

W ubiegłym tygodniu na rynku utrzymywała się niska płynność zwi?zana z okresem wakacyjnym, która ograniczała zmienność stawek IRS. Najważniejszym wydarzeniem dla rynku było czwartkowe posiedzenie EBC. Gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu doprowadził do lekkiego spadku stawek IRS. Pi?tkowa aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 6-, 10-, 29-letnich terminach zapadalności o wartości 7,0 mld zł przy popycie równym 10,2 mld zł. Aukcja miała ograniczony wpływ na stawki IRS.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na wtorek publikacja wstępnych danych o inflacji w Polsce. W przypadku realizacji naszej niższej od oczekiwań rynku prognozy dane mog? przyczynić się do spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Przewidziana na środę publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa nie spotka się w naszej ocenie z reakcj? rynku. Ograniczony wpływ na stawki IRS będ? miały naszym zdaniem również dane ze strefy euro (wstępny PKB i wstępna inflacja), a także liczne dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks Conference Board, indeks ISM dla przetwórstwa). Do wzrostu zmienności stawek IRS może się natomiast przyczynić wydźwięk komunikatu po środowym posiedzeniu FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!