Podsumowanie wydarzeń

Wspólne stanowisko izb międzynarodowych wobec nowelizacji ustawy PZP

<p style="text-align: justify;">Pod koniec stycznia został skierowany do konsultacji społecznych projekt zmiany ustawy PZP w zakresie niezbędnym do wdrożenia obligatoryjnych regulacji nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dot. zamówień publicznych.</p>

>

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt w zakresie transpozycji postanowień unijnych w dużej mierze powiela rozwi?zania przyjęte w projekcie nowej ustawy "Prawo zamówień publicznych" opracowanym przez Urz?d Zamówień Publicznych i przyjętym przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 października 2015 r. Projekt przewiduje również regulacje niezwi?zane z wdrożeniem nowych dyrektyw.

W dniu wczorajszym przesłaliśmy na ręce Premiera Morawieckiego wspólne stanowisko izb międzynarodowych w zakresie nowelizacji ustawy PZP.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę oraz za przesyłanie uwag do projektu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem treści projektu, tabeli zbieżności w zakresie nowelizacji PZP oraz treści wspólnego stanowiska izb wobec nowelizacji, zachęcamy do kontaktu z Joann? Jaroch-Pszeniczn? : joanna.jaroch(@)ccifp.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!