COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

1. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (firmy w przestoju lub z obniżonym wymiarem pracy) Warunek: spadek obrotów o co najmniej:

• 15% - obliczamy na podstawie wybranych 2 miesięcy po 1 stycznia 2020 r. z obrotami z tych samych 2 miesięcy w 2019 r. (np. luty i marzec 2020 – luty i marzec 2019), lub

• 25% - obliczamy na podstawie wybranego miesiąca po 1 styczniu 2020 r. w porównaniu z obrotami w miesiącu wcześniejszym (np. marzec 2020-luty 2020).

Wartość dofinansowania:

• Przy przestoju: 50% minimalnego wynagrodzenia = 1300,00 zł brutto + składki ZUS od tej kwoty

• Przy obniżonym czasie pracy – do połowy obniżonego wynagrodzenia, maksymalnie 2 079,43 zł brutto + składki ZUS od tej kwoty.

Dofinansowanie wypłacane maksymalnie przez 3 miesiące.

2. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń z Funduszu Pracy (firmy, które w dalszym ciągu pracują)

Warunek: spadek obrotów o co najmniej 30 %.

• Spadek obrotów obliczamy porównując obroty z wybranych 2 miesięcy po 1 stycznia 2020 r z obrotami z tych samych 2 miesięcy w 2019.

Wysokość dofinansowania: Zależy od poziomu spadku obrotów (progi 30/50/80 %).

• Maksymalnie do 90% wynagrodzenia pracownika objętego wnioskiem, ale nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia + wartość składek na ubezpieczenia społeczne płaconych od pracodawcy.

• Przy największym spadku obrotów można maksymalnie dostać 2767,28 zł na pracownika (dokładna wysokość zależy od stawki ubezpieczenia wypadkowego w ZUS).

Dofinansowanie wypłacane maksymalnie przez 3 miesiące.

3. Niskooprocentowana pożyczka obrotowa z ARP na finansowanie wynagrodzeń:

Warunek: Potwierdzenie braku środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analiza krótkiej płynności

Wartość pożyczki: Kwota wymagana do sfinansowania wynagrodzeń.

Pożyczka jest przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze.

Okres finansowania do 2 lat z zawieszeniem spłaty (karencja) do 12 miesięcy

Rozwiązania nadchodzące (tzw. Tarcza Finansowa)

4. Subwencje zwrotne z PFR - środki na pokrycie kosztów prowadzonej działalności

Warunek: Spadek obrotów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca w 2019 ubiegłego roku w związku z COVID-19

Wartość subwencji:

• Dla firm mikro – zależnie od spadku obrotu i liczby pracowników (maksymalnie 36 tys. zł na pracownika).

• Dla MŚP - zależnie od spadku przychodów – maksymalnie do 8 % przychodów.

Przy spełnieniu warunków (kontynuacja działalności, utrzymanie zatrudnienia) przedsiębiorca będzie musiał zwrócić tylko 25% subwencji.

KONTAKT

Joanna Affre
Adwokat
joanna.affre@affre.pl
+48 22 100 47 71

Przemysław Rybicki
Radca Prawny
przemyslaw.rybicki@affre.pl
518 440 658 

Wiedza na dzień 17.04.2020| Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub szczegółowych informacji – skontaktuj się z nami.

Do pobrania

Download Wsparcie_w_ramach_tzw._Tarczy_Antykryzysowej.pdf  (PDF • 204 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!