Zobacz także  •  Członkowie

Wsparcie inwestycji wodorowych

Już niebawem rusza nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Wodoryzacja Gospodarki. 

Ma się przyczynić do rozwoju niskoemisyjnej i zeroemisyjnej gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć dotyczących wdrożenia technologii wodorowych wraz z infrastrukturą techniczną – służącą do wytwarzania, magazynowania, transportu oraz wykorzystania wodoru.

 

Cel programu 

Stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz wzrost wykorzystania odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru.

 

Beneficjenci programu 

Przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Budżet programu

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji bądź pożyczki. Budżet programu wynosi 1 109 778 tys. zł, w tym:

 • dla bezzwrotnych form finansowania – 359 778 tys. zł, 
 • dla zwrotnych form finansowania – 750 000 tys. zł.

 

Rodzaje przedsięwzięć podlegających wsparciu

1. Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego/ odnawialnego wodoru, np.:

 • budowa instalacji produkujących wodór odnawialny,
 • budowa instalacji produkujących niskoemisyjny wodór.

Nabór wniosków: od 1 września do listopada 2023 r.

 

2. Budowa infrastruktury wodorowej, np.:

 • budowa, rozbudowa oraz modernizacja sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych do transportu wodoru, 
 • budowa magazynów wodoru wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą jego składowanie i zatłaczanie.

Nabór wniosków: od 2 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

 

3. Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru mające na celu  zmniejszenie emisyjności procesu, np.:

 • wykorzystanie wodoru w procesach energochłonnych, 
 • wykorzystanie wodoru do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
 • wykorzystanie wodoru jako substrat w procesach chemicznych (np. produkcja amoniaku). 

Nabór wniosków: od 2 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

 

4. Innowacyjne jednostki transportowe napędzane wodorem, w tym:

 • projekty B+R dotyczące jednostek zasilanych wodorem,
 • zwiększenie mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki.

Powyższy zakres tematyczny objęty jest odrębnym budżetem o wartości prawie 1,2 mld zł.

Nabór wniosków: od 1 września do 30 listopada 2023 r.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie wiesz, jak aplikować o środki finansowe z programów pomocowych – skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na pytania związane z każdym programem oraz zapewnimy kompleksowe wsparcie.

Wsparcie inwestycji wodorowych | Rödl & Partner (roedl.pl)

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!