Analizy i badania

Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł do 52,6 pkt.

<p style="text-align: justify;">wobec 51,1 pkt. w lipcu, tym samym osiągając najwyższą wartośd od lipca 2011 r.</p>

>

W strukturze indeksu na szczególn? uwagę zasługuje dalszy wzrost składowej dla bież?cej produkcji do poziomu 56,6 pkt., co jest poziomem najwyższym od kwietnia 2011 r. Oznacza to dalsze zwiększenie aktywności gospodarczej, co jest wsparciem dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w III kw. tempo wzrostu PKB w Polsce wzrosło do 1,4% r/r wobec 0,8% w II kw.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!