Analizy i badania

Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) spadł

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) spadł w marcu do 54,0 pkt. wobec 55,9 pkt., co jest jego najniższym poziomem od grudnia 2013 r.</span></p>

>

  W strukturze indeksu na szczególn? uwagę zasługuje najsilniejszy od ponad dwóch lat spadek składowej dot. nowych zamówień eksportowych, spowodowany m. in. z kryzysem politycznym na Ukrainie. Pozytywnym sygnałem jest natomiast wzrost składowej dot. zatrudnienia, sygnalizuj?cy iż przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zderzaj? się z problemem niewystarczaj?cych mocy produkcyjnych, co wymusza na nich zwiększanie zatrudnienia oraz nakładów na środki trwałe (por. MAKROpuls z 01.04.2014).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!