Analizy i badania

Wrost inflacji HICP w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja HICP w strefie euro zwiększyła się do -0,1% r/r w marcu wobec -0,3% w lutym.</p>

>

W kierunku zwiększenia tempa wzrostu cen oddziaływało głównie niższe tempo spadku cen energii (podwyższyło wskaźnik inflacji o 0,2 pp.). Uważamy, że inflacja w strefie euro utrzyma się na poziomie zbliżonym do zera do kooca III kw. br. W IV kw. zwiększy się ona do 0,7% r/r, na co złoż? się wzrost inflacji bazowej oraz efekt niskiej bazy w kategorii „nośniki energii”.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!