Analizy i badania

Wrocławski rynek biurowy dołącza do grona milionerów

Wrocław to drugi, po Krakowie, największy regionalny rynek biurowy w Polsce. Zasoby powierzchni biurowych w tym mieście powiększyły się w 2018 roku o 16% i przekroczyły granicę miliona mkw. osiągając wartość 1 054 200 mkw. Wśród zrealizowanych w 2018 roku 14 projektów o łącznej powierzchni 146 600 mkw. (+187% r/r) największymi budynkami były Sagittarius Business House (Echo Investment – 24 900 mkw.), Retro Office House (LC Corp – 18 200 mkw.) oraz Biurowiec BZ WBK (BZ WBK – 17 000 mkw.).

 

Analitycy Cushman & Wakefield wskazuj? na dwa trendy zaobserwowane w 2018 roku na wrocławskim rynku biurowym. Pierwszym z nich był rekordowo wysoki poziom absorpcji netto, który w 2018 roku był dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym i wyniósł 136  300 mkw. Było to spowodowane wysok? aktywności? najemców, którzy w 2017 roku decydowali się na zawieranie umów przednajmu w budynkach oddanych do użytku w 2018 roku. Drugim zaobserwowanym trendem był nieznaczny spadek popytu w 2018 roku r/r. W badanym okresie wyniósł on 162  900 mkw. (-4% r/r). W odróżnieniu od sytuacji z lat ubiegłych, w 2018 roku najemcy decydowali się na zawieranie umów w budynkach już istniej?cych, co doprowadziło do blisko czterokrotnego spadku liczby zawieranych umów przednajmu w porównaniu do średniej z ostatnich dwóch lat.  

Pomimo pojawienia się na wrocławskim rynku kilku nowych budynków, stawki za najlepsze powierzchnie biurowe w 2018 roku utrzymały się na stabilnym poziomie i wyniosły średnio 14,50 EUR/ mkw./ miesięcznie.

-  Wrocław cały czas cieszy się zainteresowaniem ze strony międzynarodowych centrów usług wspólnych oraz firm technologicznych o lokalnych korzeniach. Miasto przyci?ga sektor usług dla biznesu światowej klasy specjalistami, wysok? jakości? i efektywności? pracy, a także zrównoważonymi kosztami zatrudnienia. W ci?gu ostatnich pięciu lat rynek biurowy w we Wrocławiu urósł ponad dwukrotnie, a w perspektywie kolejnych dwóch lat należy się spodziewać, że powiększy się o kolejne 30%. Po relatywnie małej ilości nowej podaży oddanej do użytku w 2017 roku, w ostatnich 12 miesi?cach deweloperzy oddali do użytku blisko 150 000 mkw. biur. Pomimo tego znacz?cego przyrostu wskaźnik powierzchni niewynajętej pozostał na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2017 roku. Było to spowodowane przede wszystkim wchłonięciem przez najemców oddanej w 2018 roku powierzchni zakontraktowanej jeszcze w 2017 roku na podstawie umów przednajmu    – mówi  Marcin Siewierski, Associate w Dziale Powierzchni Biurowych, Cushman & Wakefield.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie:  www.cushmanwakefield.pl  lub na Twitterze:  @CushWakeCE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!