Podsumowanie wydarzeń

Wpływ inwestycji zagranicznych na Śląsku na katowickiej debacie BIZ

>

W środę 18 października odbyła się Debata BIZ w Katowicach, poświęcona wpływowi inwestycji zagranicznych w województwie śl?skim. Podczas spotkania lokalni inwestorzy i przedstawiciele władz skupiali się na sytuacji makroekonomicznej w regionie i wspólnie analizowali temat dyskusji.

Ponad 60 osób uczestniczyło w spotkaniu. Mowę powitaln? wygłosił Pan Kazimierz Karolczak, Przewodnicz?cy zarz?du Górnośl?sko-Zagłębiowskiej Metropolii. Raport na temat inwestycji zagranicznych i ich wpływu na gospodarkę zaprezentowany został w ujęciu mikroekonomicznym, skupiaj?c uwagę na woj. śl?skim. Prezentacji dokonał Główny Ekonomista Polityki Insigh, Pan Adam Czerniak.

W debacie udział wzięli prelegenci z najbardziej prężnie działaj?cych sektorów w regionie:

  • Zbigniew Podraza, Prezydent D?browy Górniczej,
  • Kazimierz Karolczak, Przewodnicz?cy zarz?du Górnośl?sko-Zagłębiowskiej Metropolii,
  • Piotr Dytkowski, Prezes Zarz?du Fabryki Automatyki FACH S.A. – branża chłodnicza i ogrzewnictwa,
  • Jacek Drabik, Prezes Zarz?du Motorola Solutions Poland – branża telekomunikacyjna,
  • Silvio Brignone, Prezes Zarz?du w firmie BITRON – branża produkcji mechatronicznych komponentów dla branży motoryzacyjnej i producentów sprzętu AGD,
  • Michał Górski, Prokurent w firmie Soflab Technology – branża ICT.

Najważniejszym tematem poruszanym w czasie debaty w perspektywie województwa śl?skiego był m.in. brak r?k do pracy przy bardzo szybko rozwijaj?cej się gospodarce (fakt spowodowany niżem demograficznym), a w szczególności problem z pozyskiwaniem nowych, odpowiednio wykwalifikowanych kadr.

Przedstawiciel Soflab Techonology, firmy specjalizuj?cej się w testowaniu oprogramowania i zapewnianiu jakości systemów, zwrócił uwagę, że można wyszczególnić dwie grupy inwestycji zagranicznych w regionie. Pierwsza z nich to grupa usługowa, która powoduje drenaż polskich fachowców, ponieważ firmy należ?ce do tej grupy zatrudniaj? wewnętrznie wysokiej klasy specjalistów korzystaj?c z niższych marż. Druga grupa natomiast bazuje na inwestycjach badawczo-rozwojowych, które produkuj?c nowe rozwi?zania korzystaj? z lokalnych specjalistów i tym samym tworz? nowo miejsca pracy i pozytywnie wpływaj? na rozwój gospodarki w regionie. Dodatkowo, aby zwiększyć konkurencyjność inwestycji, nie należy mówić już o outsourcingu, czy przenoszeniu biznesu, ale raczej o budowaniu nowej bazy (w postaci centrum badawczo-rozwojowym), która umożliwia skok jakościowy proponowanych rozwi?zań na rynku lokalnym.

Wszystkim Partnerom bardzo dziękujemy za wsparcie w przygotowaniu spotkania. Szczególne podziękowania dla firmy Soflab Techonology.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!