Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wolniejszy wzrost cen żywności obniżył inflację

Głównym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (19,7% r/r w kwietniu wobec 24,0% w marcu). Źródłem niższego tempa wzrostu cen w tej kategorii były niższe dynamiki cen mięsa, pieczywa, produktów mlecznych i cukru (głównie ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku) oraz warzyw (ustąpienie efektu fali chłodów, która doprowadziła do obniżenia podaży warzyw w Europie Południowej – por. MAKROpuls z 15.03.2023). W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływała także niższa dynamika cen nośników energii (23,5% r/r w kwietniu wobec 26,0% w marcu), co wynikało przede wszystkim z coraz niższego tempa wzrostu cen opału. Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen paliw (-0,1% r/r w kwietniu wobec 0,2% w marcu), czego źródłem są obniżające się światowe ceny ropy naftowej, a także obserwowane w ostatnich miesiącach umocnienie złotego względem dolara.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!