Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wolniejszy wzrost cen żywności główną przyczyną spadku inflacji

Najważniejszym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (15,6% r/r w lipcu wobec 17,8% w czerwcu). Z uwagi na efekty wysokiej bazy oraz spadające światowe ceny większości surowców rolnych zmniejszenie dynamiki cen żywności miało szeroki zakres i zostało odnotowane m.in. w kategoriach: „mleko, sery i jaja”, „mięso”, „oleje i tłuszcze”, „pieczywo”, „ryby i owoce morza” oraz „owoce” i „warzywa”. Jest to spójne z naszą oceną, zgodnie z którą w IV kw. br. dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych osiągnie jednocyfrowy poziom. Do zmniejszenia inflacji przyczyniła się także niższa dynamika cen nośników energii (16,8% r/r w lipcu wobec 18,0% w czerwcu), co wynikało przede wszystkim ze spadku cen opału w ujęciu rocznym (głównie ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku kiedy to opał podrożał w lipcu o 5,0% m/m). W kierunku obniżenia inflacji oddziaływała również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła w lipcu 10,6% r/r wobec 11,1% w czerwcu. Przeciwny wpływ miało natomiast zwiększenie dynamiki cen paliw (-15,5% r/r w lipcu wobec -18,0% w czerwcu), na co złożyły się efekty niskiej bazy sprzed roku, wzrost cen ropy naftowej na światowym rynku oraz umocnienie złotego względem dolara.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!