Analizy i badania

Wolniejsza poprawa na rynku pracy ograniczyła wzrost konsumpcji

<p style="text-align: justify;">Drugim czynnikiem oddziałującym w kierunku niższego tempa wzrostu PKB było spowolnienie konsumpcji prywatnej do 3,0% r/r z 3,1% w I kw., w wyniku czego wkład konsumpcji prywatnej do wzrostu gospodarczego zmniejszył się o 0,1 pkt. proc. Wsparciem dla spożycia w sektorze gospodarstw domowych w II kw. była utrzymująca się poprawa sytuacji na rynku pracy.</p>

>

Postępowała ona jednak w wolniejszym tempie niż kwartał wcześniej, w efekcie czego dynamika realnego funduszu płac w II kw. spadła do 5,2% r/r wobec 6,8% w I kw. W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszej poprawy na rynku pracy. Tempo spadku odsezonowanej stopy bezrobocia ulegnie jednak zmniejszeniu. Zgodnie z wynikami dalszej analizy (por. MAKROmapa z 10.08.2015), potencjał do dalszej poprawy nastrojów konsumenckich w najbliższych miesi?cach jest więc ograniczony. W efekcie można oczekiwać stabilizacji dynamiki konsumpcji na bież?cym poziomie w kolejnych kwartałach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!