Nasze spojrzenie na…  •  Komunikaty prasowe  •  Zobacz także  •  Izba  •  Usługi

Wojna w Ukrainie doprowadzi do dalszego wzrostu inflacji w Polsce

Oczekujemy, że dynamika PKB w Polsce obniży się w 2022 r. do 3,5% r/r wobec 5,7% w 2021 r., a w 2023 r. zwiększy się do 4,3% (por. MAKROmapa z 07.03.2022). Główną przyczyną zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego w 2022 r. będzie spowolnienie konsumpcji związane z wysoką inflacją zmniejszającą siłę nabywczą konsumentów. Czynnikiem negatywnym dla konsumpcji będzie również podwyższona niepewność związaną z wojną w Ukrainie. Będzie miała ona również negatywny wpływ na dynamikę inwestycji. Wpływ wojny oraz sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś przez kraje Zachodu widoczny będzie również w niższym wkładzie eksportu netto. Z kolei ożywienie wzrostu gospodarczego w 2023 r. będzie naszym zdaniem związane z zakładanym przez nas uruchomieniem środków z Krajowego Planu Odbudowy, zwiększonymi wydatkami na obronność w Europie oraz obniżeniem niepewności w regionie, które będzie sprzyjać poprawie nastrojów gospodarstw domowych, wyższej konsumpcji oraz inwestycjom. Wzrost dynamiki PKB w 2023 r. będzie dodatkowo wspierany przez efekty niskiej bazy sprzed roku.

Prognozujemy, że inflacja w 2022 r. zwiększy się do 9,2% r/r wobec 5,1% w 2021 r., a w 2023 r. obniży się do 5,6%. Głównymi czynnikami proinflacyjnymi w kolejnych kwartałach pozostaną słabszy kurs złotego oraz silny wzrost cen nośników energii i surowców rolnych. W naszej prognozie założyliśmy, że okres obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej zostanie wydłużony do końca 2023 r.

Utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy w połączeniu z napływem uchodźców z Ukrainy będzie ograniczać presję płacową, choć ze względu na wysoką inflację pozostanie ona silna. W konsekwencji prognozujemy, że dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej zwiększy się w 2022 r. do 9,1% r/r wobec 8,9% w 2021 r., a w 2022 r. zmniejszy się ona do 8,1%.

Uważamy, że RPP będzie w kolejnych miesiącach kontynuowała cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Rosnąca presja inflacyjna, wzmocniona na skutek wojny w Ukrainie, skłoni Radę do zakończenia cyklu podwyżek stopy referencyjnej na poziomie w czerwcu br. na poziomie 5,00%.

Wybuch wojny w Ukrainie doprowadził do przejściowego, wyraźnego osłabienia złotego. Prognozujemy, że na koniec 2022 r. kurs EURPLN wyniesie 4,50, a w 2023 r. obniży się do 4,40. Umocnieniu złotego sprzyjać będzie dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez RPP, rosnące prawdopodobieństwo osiągniecia porozumienia w sprawie KPO, a także spadek globalnej awersji do ryzyka wraz z deeskalacją wojny w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!