Komitety  •  Grupa robocze Energies renouvelables - Développement durable - Environnement

Wodór: wyzwania i regulacje. Spotkanie Komitetu ds. Klimatu

Wodór: wyzwania i regulacje. Spotkanie Komitetu ds. Klimatu

Dziś, 12.04.2022, na platformie Zoom odbyło się spotkanie Komitetu ds. Klimatu pracującego przy CCIFP.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli eksperci kancelarii Osborne Clark: Karolina Barańska, szefowa zespołu ds. dekarbonizacji oraz Łukasz Petelicki. Jako specjaliści i praktycy, przedstawili oni sytuację prawną i faktyczną branży wodorowej w Polsce, stojące przed nią wyzwania i pokładane w jej rozwoju nadzieje.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w żywej dyskusji dotyczącej stanu zaawansowania i przygotowania polskich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw energetycznych, do wdrożenia technologii wodorowych.

Jak to często bywa, w toku dyskusji szybko okazało się, że w temacie ogólnie i hasłowo określanym jako „klimat” i jego ochrona, zbiegają się kluczowe dla gospodarki każdego kraju wątki takie, jak bezpieczeństwo energetyczne i produkcja energii, elektromobilność i transport, rozwój nauki i nowoczesnych technologii a co za tym idzie, również stan badań naukowych i specjalistyczne kształcenie kadr.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za spotkanie i żywe zainteresowanie tematem. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych, planowanych przez nas dyskusjach i wydarzeniach.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!