Aktualności firm stowarzyszonych

WKB doradcą Polskich ePłatności przy kolejnym przejęciu na rynku płatności elektronicznych

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradza Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. przy nabyciu 100% akcji w spółce Billbird S.A., dostarczającej rozwiązania w zakresie płatności mobilnych oraz e-faktur i świadczącej usługi finansowe na terminalach POS, od International Game Technology (IGT). To już kolejne nabycie przez Polskie e-Płatności spółki z sektora płatności elektronicznych i druga transakcja, w której Klienta wspierała kancelaria WKB (pod koniec ubiegłego roku prawnicy WKB doradzali Polskim e-Płatnościom przy nabyciu 100% akcji w PayUp Polska, spółce zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w sklepach detalicznych na terenie całego kraju, od Eurocash).

 

Billbird jest liderem w zakresie innowacyjnych sposobów regulowania należności w Polsce. W ofercie spółki znajduj? się między innymi nowoczesne rozwi?zania dla płatności mobilnych, zarz?dzanie sieci? usług finansowych i komercyjnych na terminalach POS oraz rozwi?zania biznesowe z zakresu faktur elektronicznych. Świadczy usługi pod mark? Moje Płatności on-line i w kanałach tradycyjnych, zarz?dzaj?c największ? sieci? usług finansowych i komercyjnych na terminalach POS. IGT jest największ? na świecie firm? technologiczn? zajmuj?c? się usługami loteryjnymi, notowan? na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nabywca Billbird – spółka Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności to natomiast jeden z liderów rynku płatności bezgotówkowych w Polsce, specjalizuj?cy się w procesowaniu płatności bezgotówkowych i dostarczaniu innowacyjnych usług dla biznesu.

Warunkowa umowa sprzedaży 100% akcji spółki została podpisana 31 stycznia. Do finalizacji transakcji niezbędne jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację oraz brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego co do zamiaru nabycia akcji.

Prawnicy WKB doradzali Polskim ePłatnościom udzielaj?c kompleksowego wsparcia prawnego w trakcie całego procesu transakcyjnego, w szczególności w zakresie badania prawnego due diligence Billbird oraz w trakcie negocjacji dokumentów transakcyjnych (w tym przedwstępnej umowy sprzedaży akcji), a obecnie doradzaj? w zwi?zku z uzyskiwaniem zgód regulacyjnych.

- Rosn?ca rola rozwi?zań bezgotówkowych to jeden z kilku wyraźnych trendów w sektorze płatności. Jego efektem jest wzrost konkurencji i dynamiczne zmiany na rynku. Nabycie Billbird to już kolejna transakcja, przy której mieliśmy okazję wesprzeć Polskie ePłatności w ostatnim czasie. Cieszymy się z okazanego nam zaufania i kolejnych doświadczeń zdobytych w tym bardzo ciekawym, zaawansowanym technologicznie sektorze. – komentuje Jakub Jędrzejak, partner kieruj?cy pracami zespołu doradzaj?cego Polskim ePłatnościom.

Członkami zespołu transakcyjnego byli ponadto Klaudia Fr?tczak-Kospin (counsel), Katarzyna Kozak (senior associate) oraz Dominik Kulpa (associate). W zakresie kwestii regulacyjnych klientowi doradzaj? prawnicy z zespołu bankowości i finansów: Marcin Smolarek (partner), Robert Makowski (senior associate) oraz Monika Obiegło (associate), a w sprawach z zakresu prawa konkurencji – Bartosz Turno (partner), Wojciech Kulczyk (senior associate) oraz Aleksandra Dziurkowska (senior associate).

Więcej informacji na temat transakcji można znaleźć m.in. w następuj?cych materiałach prasowych:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!