Partnerzy

Wisła, gościem honorowym we Francji

<p style="text-align: justify;">Zakończyliśmy sukcesem nasz udział w Festiwalu Loary. Według wstępnych statystyk w ciągu 5 dni zobaczyło nas ponad pół miliona osób, zaś w bezpośrednich spotkaniach, prezentacjach, pokazach i zajęciach udział wzięło kilkanaście tysięcy osób.</p>

>

Nasze stoisko było zbudowane w kształcie Szkuty Czerskiej i zajmowało teren ok 300m2. W części rufowej zorganizowaliśmy punkt informacyjny, obsługiwany m.in. przez Muzeum Wisły z Tczewa, Polsk? Organizację Turystyczn? z Paryża, Biuro Promocji Płocka, Grupę Studyjn? NGO złożon? z organizacji pozarz?dowych wspieranych przez Miasto Stołeczne. Osobn? prezentację stanowił pokaz mundurów i ekspozycja o żegludze wiślanej Towarzystwa Przyjaciół Płocka. Na śródburciu odbywała sie większość animacji i prezentacji programowych: warsztaty szkutnicze, budowa i dychtowanie małej łodzi, warsztaty modelarskie dla dzieci "Budujemy Szkutę Czersk?", zajęcia dziennikarstwa dla Polonii, warsztaty rysunkowe. Na ekspozycji poświęconej wiślanym odkryciom archeologicznym, obok obrazów z wykopaliska w Czersku pokazaliśmy techniki wykonania autentycznej szkuty - fragment burty w skali 1:1 prezentuj?cy krzywulce, ćwieki, kołki szkutnicze, okucia kowalskie, szparunek. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wieńców dożynkowych z Mazowsza- dla Francuzów rzecz niecodzienna i ciekawa. Na stoisku umieściliśmy ekspozycję jesiotra bałtyckiego- gatunku przez wieki króluj?cego na Wiśle wraz z opisem prac nad odtworzeniem populacji w ośrodkach rejonu kujawsko-pomorskiego. Stoisko krakowskie zawierało promocję Wielkiego Flisu Europejskiego, drogami rzecznymi Europy z Wisły nad Loarę, prezentację Wieliczki oraz warsztaty wyplatania ze słomy. Prezentację polsk? uzupełniła wystawa i warsztaty plecionkarskie w oparciu o tradycję regionów Wyszogrodu i Lucimi. Kuchnia polska serwowała potrawy polskie: żurek, krupnik, barszcz, bigos, fasolę korczyńsk? i inne. Rozdaliśmy też tonę jabłek z nadwiślańskich sadów - wyj?tkowo chętnie degustowanych przez odwiedzaj?cych. W części dziobowej stoiska zorganizowaliśmy kino, w którym wyświetlaliśmy materiały video o Wiśle i działaj?cych nad ni? organizacjach, m.in.: Wisła Warszawska, aktywności sportowe z Krakowa, Flis Królewski, mazowieckie projekty szkutnicze, projekty z cyklu "Plecionkarski Szlak Wisły", "Wisła- godzina W" oraz promocję filmów polskich:  "Wszystko Płynie" i "Wisła od źródeł do ujścia". Warsztaty prowadziliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem Loara-Wisła z Orleanu, polonijn? gazet? "Vector Polonii" z Paryża a także popularnym we Francji polskim kierowc? wyścigowym panem Stefanem Romeckim z Paryża. Nad stoiskiem, w gali herbowej rozwinęliśmy czterdziestometrowej długości sznur flag z herbami i kilometrażem wszystkich nadwiślańskich miast - swoist? "mapę Wisły".

Podczas Festiwalu zaprezentowaliśmy galerię 100 najlepszych zdjęć Wisły, wybranych spośród prac nadesłanych przez fotografików-amatorów z różnych regionów kraju, galerię zdjęć "Wisła z lotu orła" Marka Ostrowskiego oraz serię rycin dawnych jednostek wiślanych ze słynnej kolekcji Lossenau'a . Duż? popularności? cieszyła się prezentacja 12 metrowej jednopiennej dłubanki topolowej z Mielca- najdłuższej tego typu jednostki w Europie. Trel koński (czyli przeci?gnięcie jednostki po nabrzeżu za pomoc? końskiego zaprzęgu) i uroczyste wodowanie wzbudziło ogromny aplauz tysięcznego tłumu i było atrakcj? trzeciego dnia festiwalowego. Osobnym widowiskiem była budowa i rozpalenie autentycznej Dymarki Świętokrzyskiej, w której następnie przeprowadzono wytop żelaza, prezentuj?c dawne polskie rzemiosło - jeden z historycznych produktów eksportowych wiślanego szlaku.

Wzdłuż nabrzeża Loary, na ponad 60 metrowej długości rozstawiliśmy 12 polskich jednostek: Kuźnię Rzeczn?- gdzie odbywała się prezentacja warsztatu kowala płyn?cego dawniej od wsi do wsi, polskie szkuty: odrzańsk? Sisu oraz wiślańsk? Wandę, szkutkę PaniKa oraz galar Solny, które do Orleanu przypłynęły drogami śródl?dowymi. Na galarze artyści zainstalowali monumentaln?, 5 metrow? głowę króla Kazimierza Wielkiego, która była charakterystyczn? wizytówk? delegacji z Krakowa, budz?c? ciepłe emocje. Łodzie warszawskie reprezentowane były przez bata wiślanego- "Zygmunt", galara "Święt? Barbara" oraz pychówkę "Zuchwała" -najstarsz? aktywn? łódź na Wiśle. Reprezentację łodzi uzupełniły: 2 lejty spod Czerwińska, zbudowany specjalnie na festiwal bat "Basonia" oraz lichtan "Flisak" z Solca nad Wisł?. O uznaniu tej jednostki świadczy, że "Flisak" znalazł się na jednym z serii 4 znaczków pami?tkowych wydanych przez pocztę francusk?. Codziennie na Loarze odbywała się "polska godzina"- czyli gala jednostek polskich, kiedy to rzekę braliśmy pod nasze władanie. Byliśmy obecni w uroczystej gali nocnej oraz na wielkiej, 3 godzinnej paradzie wszystkich 236 jednostek festiwalowych- w Grand Parade of Loire.

W sumie w delegacji polskiej udział wzięło ponad 70 osób reprezentuj?cych środowiska żeglarzy, artystów, animatorów oraz przedstawicieli organizacji pozarz?dowych i urzędów. Honorowych patronatów udzielili nam ambasadorowie Polski i Francji oraz francusko-polska izba gospodarcza. Nasze stoisko odwiedzili m.in.: wiceminister sportu pan Tomasz Jędrzejczak, marszałek województwa świętokrzyskiego pan Adam Jarubas, ambasador RP pan Andrzej Byrt, mer Orleanu pan Olivier Carré, vicemer ds. promocji pani Martine Grivot oraz merowie innych miast znad Loary.

Podczas dnia polskiego, w ogrodach przy placu Loary, na uroczystym bankiecie ugościliśmy potrawami kuchni polskiej ponad 300 przyjaciół z załóg francuskich i znamienitych gości. W niedzielę w Kolegiacie Saint-Aignan obyła się uroczysta msza poświęcona żeglarzom z Polski celebrowana przez biskupa Orleanu. Wyj?tkowo polskim akcentem był festiwalowy pokaz ogni sztucznych. Zgromadzona kilkusettysięczna publiczność usłyszała nasz hymn, Bogurodzicę, muzykę Chopina, cytaty z Jana Pawła II, wyj?tki o "Solidarności" z filmów Wajdy, fragmenty dawnej i współczesnej muzyki polskiej.

W trakcie pożegnalnego spotkania z merem Orleanu, panem Olivirem Carré, szef delagacji polskiej Robert Jankowski z Fundacji Rok Rzeki Wisły powiedział: "Chcieliśmy Wam przywieźć kawałek Polski do Francji, a tymczasem i my w sercach wywozimy kawałek Francji do Polski". I ten obraz Loary- siostry Wisły pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy!

***

Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017, Fundacja Rok Rzeki Wisły | ul. Gierymskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa,
tel.: 509 539 530; e-mail: kontakt@rokwisly.pl; www.rokwisly.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!