Aktualności firm stowarzyszonych

Wierzbowski Eversheds w gronie najlepszych kancelarii regulacyjnych

<p style="text-align: justify;"><strong>Kancelaria Wierzbowski Eversheds znalazła się w gronie najlepszych kancelarii regulacyjnych w rankingu Polityki Insight. Sklasyfikowana została na drugiej pozycji w kategorii doradców świadczących usługi dla sektora telekomunikacyjnego. W tej kategorii wyłoniono łącznie sześć kancelarii.Tyle samo otrzymało wyróżnienia.</strong></p>

>

Ranking obj?ł kancelarie prawne zajmuj?ce się doradztwem regulacyjnym, czyli zwi?zanym z publicznym prawem gospodarczym, egzekwowanym przez urzędy takie jak UOKiK, URE czy KNF. Kancelarie oceniane były w pięciu dziedzinach prawa: prawo bankowe, energetyczne, konkurencji, telekomunikacyjne i farmaceutyczne.

Jak podaje Polityka Insight, jest to pierwszy ranking kancelarii prawnych w Polsce, którego wyniki oparte s? na danych jakościowych. Tworz?c go, organizatorzy oparli się przede wszystkim na danych ankietowych. Na ł?czn? ocenę w każdej z pięciu analizowanych przez redakcję dziedzin prawa regulacyjnego składały się cztery komponenty o równej wadze punktowej:

  • kompleksowość usług
  • percepcja w branży
  • percepcja wśród klientów
  • średnia wyników rankingów anglosaskich (Legal 500, Chambers)

W zależności od sumy otrzymanych punktów kancelarie podzielone zostały na trzy grupy (na wzór klasyfikacji Chambers/Legal 500).

Była to pierwsza edycja rankingu Polityki Insight. Organizatorzy chc?, aby był on wydarzeniem cyklicznym. Jego wyniki będ? przedstawiane na pocz?tku każdego roku.

Tegoroczna gala odbyła się 28 stycznia 2016 r.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!