Aktualności firm stowarzyszonych

Wierzbowski Eversheds Sutherland zaprasza panie będące prawnikami in-house na warsztat „Technologia jest kobietą”

<p style="text-align: justify;"><strong>Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach </strong><strong><a title="Więcej o programie SHINE" href="http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/wydarzenia/2017/2017-shine-sharing-in-house-expertise.page" target="_blank" data-saferedirecturl="https://zasobygwp.pl/redirect?sig=457b20ebcff755d64053114852384475bb76fbd95162cae25aee764fd214d3b1&amp;url=aHR0cDovL3d3dy5ldmVyc2hlZHMtc3V0aGVybGFuZC5jb20vZ2xvYmFsL2VuL3doZXJlL2NlZS9wb2xhbmQvLXBsL28tbmFzL3d5ZGFyemVuaWEvMjAxNy8yMDE3LXNoaW5lLXNoYXJpbmctaW4taG91c2UtZXhwZXJ0aXNlLnBhZ2U=&amp;platform=desktop&amp;brand=wp">SHINE</a></strong><strong>, programu stworzonego z myślą o prawnikach wewnętrznych. Najbliższe odbędzie się 8 marca pod hasłem „Technologia jest kobietą” i zaplanowane zostało wyłącznie z myślą o Paniach.</strong></p>

>

Pomysłodawcy spotkania chc? w miłej śniadaniowej atmosferze poł?czyć tradycję z nowoczesności? – z okazji Dnia Kobiet porozmawiaj? z uczestnikami o tym, jak skutecznie wykorzystywać nowe technologie w pracy prawników in-house. Chc? jednocześnie odczarować mit, że technologie to temat przypisany wył?cznie do męskiego świata.  

Dlaczego warto wzi?ć udział w wydarzeniu?

W ostatnich latach widzimy zmieniaj?c? się rolę prawników wewnętrznych. Szefowie działów prawnych s? już nie tylko doradcami prawnymi, ale konsultantami biznesowymi dla zarz?dów i kluczowych działów w firmach, zajmuj?cymi się na co dzień nie tylko kwestiami prawnymi, ale i rozwi?zaniami o charakterze strategicznym, zarz?dzaniem czy compliance.    

W rzeczywistości prowadzenie biznesu to koncentracja na melanżu wartości i twardych priorytetów. To płynne i dynamiczne dostosowywanie się do potrzeb rynku, a w najbardziej zaawansowanej formie – kreowanie tych potrzeb. Biznes to także dynamicznie zmieniaj?ce się role i wymagania względem różnych funkcji, w tym także funkcji prawnej. Biznes to fuzja: strategii, działań operacyjnych i taktycznych oraz potencjału lidera.

Proces tzw. transformacji cyfrowej staje się nie tylko miłym dodatkiem, ale konieczności? dla całego przedsiębiorstwa. Opieraj?c się na technologii wdrażanej we właściwym czasie i we właściwy sposób, wchodzimy w posiadanie potężnego narzędzia, którego potencjał można i należy wykorzystać.    

Dlaczego dzisiejszy prawnik nie miałby skutecznie korzystać z dostępnych na rynku rozwi?zań informatycznych, które znakomicie mog? ułatwić mu pracę? Prowadz?cy zaprezentuj? możliwości dobrze przeprowadzonej transformacji cyfrowej funkcji prawnej oraz wyjaśni?, jak wiele może ona wnieść do naszego środowiska pracy.  

Omawiane tematy

  • Jakie s? podstawowe cele biznesu i modele kontrybucji biznesowej funkcji prawnych?
  • W jaki sposób w szczególności kobiety - prawnicy mog? nie tylko swobodnie poruszać się w tym środowisku, ale wnosić realn? wartość dodan??
  • Jak wykorzystać strategię korporacyjn? i kluczowe filary działalność operacyjnej spółek lub grup kapitałowych do budowy przewagi konkurencyjnej prawników?
  • Porozmawiamy o rozwi?zaniach technologicznych, pokażemy jak działaj? w praktyce i jak mog? przyczynić się do naszego sukcesu.  

Prowadz?cy

  • Aurelia Cieślińska  -  Szef działu prawnego w Capgemini Poland
  • Tomasz Zalewski  -  Partner Zarz?dzaj?cy, szef praktyki TMT i zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Czas i miejsce

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2018 roku w siedzibie kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland przy ul. Jasnej 14/16A. Rejestracja rozpocznie się o godz. 9.00. Część merytoryczna potrwa od 9.30 do 11.30.  Wydarzenie jest bezpłatne.

Zapisy

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, należy  wypełnić formularz na stronie kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!