Aktualności firm stowarzyszonych

Wierzbowski Eversheds Sutherland strategicznym partnerem E-nform w obszarze wdrażania whistleblowingu w sektorze finansowym

<p style="text-align: justify;"><strong>Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland podpisała umowę z E-nform Sp. z o.o., na podstawie której została wyłącznym partnerem merytorycznym tej spółki w zakresie wdrażania w podmiotach sektora finansowego (takich jak banki, domy maklerskie, firmy inwestycyjne) systemu whistleblowingu opartego na nowatorskiej aplikacji e-nform. Liderem projektu jest Paweł Dudojc we współpracy z Adamem Nierzwickim.</strong></p>

>

Platforma e-nform  umożliwia bezpieczny i anonimowy dialog z sygnalistami oraz efektywn? komunikację między pracownikami i kadr? zarz?dzaj?c?. Przewaga konkurencyjna tego narzędzia w stosunku do innych, podobnych rozwi?zań whistleblowingowych polega m.in. na zapewnieniu:

  • wysokiego stopnia anonimowości zgłoszeń  nieosi?ganego przez większość innych dostawców, dzięki zastosowaniu szyfrowania informacji przekazywanych pomiędzy użytkownikiem a systemem oraz wprowadzeniu dodatkowych mechanizmów szyfruj?cych dane po stronie systemu
  • zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa  dzięki funkcjonalnościom aplikacji umożliwiaj?cym m.in. identyfikowanie i usuwanie danych osobowych oraz danych wrażliwych znajduj?cych się w zgłoszeniach
  •  ?przejrzystości zarz?dzania całym procesem obsługi zgłoszenia.

W projekt zaangażowani byli: Paweł Dudojc, senior consultant z zespołu compliance i ryzyka regulacyjnego oraz Adam Nierzwicki, senior associate z zespołu prawa pracy.  

E-nform Sp. z o.o.  to dynamicznie rozwijaj?ca się firma działaj?c? w sektorze IT. Tworz? j?specjaliści posiadaj?cy bogate doświadczenie w zakresie projektowania i budowy dedykowanych systemów informatycznych oraz eksperci w obszarze analizy danych, audytu, kontroli wewnętrznej, systemów bezpieczeństwa i systemów zarz?dzania jakości?. Poł?czenie to gwarantuje, że dostarczane rozwi?zania spełniaj? najwyższe standardy bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania informacji.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland  zapewnia kompleksowe wsparcie prawne we wdrożeniu procedury whistleblowingowej (we współpracy z E-nform) oraz w pełnym zakresie dostosowania jej do systemu antykorupcyjnego zakreślonego w Ustawie o jawności życia publicznego.          

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!