Aktualności firm stowarzyszonych

Wierzbowski Eversheds Sutherland ponownie doradcą GDDKiA

a obsługę prawną projektów drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Za doradztwo GDDKiA odpowiedzialny będzie zespół nieruchomości i projektów infrastrukturalnych, w tym m.in. Krzysztof Wierzbowski (szef zespołu) oraz Anna Ochocka.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym dla projektów drogowych realizowanych na:

  • przebiegaj?cym przez Polskę korytarzu autostrady A2
  • pozostałych drogach krajowych wskazanych przez GDDKiA w toku realizacji umowy, w szczególności przewidzianych do realizacji w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dodatkowo w ramach zamówienia kancelaria świadczyć będzie usługi prawne zwi?zane z dzierżaw? przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad miejsc obsługi podróżnych.

W ostatniej dekadzie  kancelaria wspierała GDDKiA przy licznych projektach drogowych, z których najważniejsze to:

  •  ?doradztwo w negocjacjach umów dotycz?cych budowy, finansowania i funkcjonowania Autostrady A2
  • doradztwo w negocjacjach umowy na budowę Autostrady A1
  • doradztwo przy wyborze wykonawcy oraz negocjacjach umowy na wdrożenie Krajowego Systemu Poboru Opłat (ViaTOLL)
  • szereg spraw spornych o znacznej wartości

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy największych w Polsce projektach infrastrukturalnych, jak chociażby te zwi?zane z organizacj? EURO 2012. Zespół ma na swoim koncie również doradztwo dla wielu polskich miast przy znacz?cych lokalnych inwestycjach, jak np. Nowe Centrum Łodzi czy rozbudowa warszawskiego metra.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!