Aktualności firm stowarzyszonych

Wierzbowski Eversheds Sutherland doradcą Enterprise Investors w transakcji nabycia spółki Jantoń

<p style="text-align: justify;">W dniu 17 lipca 2017 r. Polish Enterprise Fund VII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, podpisał umowę, na mocy której wraz z prezesem zarządu Jantoń kupi 100% akcji spółki. Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland była doradcą firmy Enterprise Investors.</p>

>

Rola kancelarii polegała na negocjacjach warunków polisy ubezpieczenia oświadczeń i zapewnień (W&I) oraz ryzyk podatkowych w zwi?zku z transakcj?. Tego typu polisy pozwalaj? nabywcy uzyskać odszkodowanie, gdyby kupowana spółka poniosła szkody wynikaj?ce ze zdarzeń zaistniałych sprzed jej nabycia.

Transakcja wymagała współpracy prawników różnych specjalizacji: Karoliny Stawowskiej i Małgorzaty Sajkiewicz w zakresie podatków, Grzegorza Kotta w obszarze prawa ubezpieczeniowego oraz kieruj?cego projektem Krzysztofa Felucha, doradzaj?cego w zakresie fuzji i przejęć.   

Wartość transakcji nie została ujawniona.   

***

Jantoń jest jedn? z największych w Polsce firm w branży napojów alkoholowych produkowanych na bazie win gronowych i owocowych.

Enterprise Investors jest jedn? z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła osiem funduszy o ł?cznym kapitale przekraczaj?cym 2 miliardy EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 miliarda EUR w 138 spółek działaj?cych w różnych sektorach gospodarki. Zakończyły inwestycje w 124 spółkach, uzyskuj?c przychody brutto w wysokości 3,4 miliarda EUR.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!