White & Case doradzała Wood & Company w związku z ofertą sprzesaży akcji Integer.pl s.a.

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Warszawa, 13 maja 2014, </strong>White &amp; Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. doradzała WOOD &amp; Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, występującemu w roli Wyłącznego Globalnego Koordynatora oraz Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu, w związku ze sprzedażą akcji Integer.pl S.A. o wartości 222 miliony złotych.</span></p>

>

Transakcja, przeprowadzona w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu, obejmowała sprzedaż przez A&R Investments Limited pakietu 888 862 istniej?cych akcji, stanowi?cych 12,9% kapitału zakładowego Integer.pl S.A. Oferta została skierowana do inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz w innych jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacj? S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., a także do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w rozumieniu i zgodnie z Reguł? 144A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Wpływy ze sprzedaży istniej?cych akcji zostały przeznaczone przez A&R Investments Limited na objęcie, w drodze subskrypcji prywatnej, nowych akcji w  Integer.pl S.A.

Kontrolę nad A&R Investments Limited sprawuje Rafała Brzoska, Prezes Zarz?du Integer.pl. Integer.pl S.A. to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należy m.in. największa prywatna poczta – InPost.

W skład zespołu doradzaj?cego przy sprzedaży akcji weszli, m.in.: Marcin Studniarek, partner kieruj?cy Praktyk? Rynków Kapitałowych z biura w Warszawie oraz Rafał Kamiński, associate, a także Doron Loewinger, partner z biura w Londynie.

White & Case

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 39 biur znajduj?cych się w 26 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i nasz? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i  lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i  polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a  także, gdy reprezentujemy ich w  postępowaniach s?dowych i arbitrażowych.

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case
P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50 225
mrmroczek@whitecase.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!