Aktualności firm stowarzyszonych

White & Case doradzała w zwiazku z pierwszą ofertą publiczną akcji Prime Car Management S.A.

<p style="text-align: justify;">Warszawa, 24 kwietnia 2014, kancelaria White &amp; Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. doradzała Banco Espirito Santo de Investimento, Oddział w Polsce, Jefferies International Limited oraz Domowi Maklerskiemu mBanku działającym w charakterze menedżerów oferty w związku z wartą 210 mln złotych pierwszą ofertą publiczną oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji spółki Prime Car Management S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p>

>

Transakcja obejmowała sprzedaż 40% udziałów w Prime Car Management S.A. przez Fleet Holdings S.A., spółkę z siedzib? w Luksemburgu, będ?c? pośrednio spółk? zależn? Abris-EMP Capital Partners Limited, wiod?cego niezależnego funduszu Private Equity, którego inwestycje koncentruj? się na podmiotach z sektora średnich przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Transakcja została przeprowadzona w drodze oferty publicznej w Polsce skierowanej do polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz w drodze oferty międzynarodowej adresowanej do inwestorów instytucjonalnych w innych jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacj? S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami.

Prime Car Management S.A. jest jednym z liderów na rynku usług zarz?dzania flot? (CFM) oraz jednym z wiod?cych podmiotów świadcz?cych usługi leasingowe w Polsce.

W skład zespołu doradzaj?cego przy transakcji weszli, m.in.: Marcin Studniarek, partner kieruj?cy Praktyk? Rynków Kapitałowych z biura w Warszawie oraz Bartosz Smardzewski i Katarzyna Grodziewicz, associates, a także Philip Broke, partner z biura w Londynie.

White & Case

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 39 biur znajduj?cych się w 26 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i nasz? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postępowaniach s?dowych i arbitrażowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!