Aktualności firm stowarzyszonych

White & Case doradzała KI Chemistry s.a.r.l.

<p style="text-align: justify;">White &amp; Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. doradzała KI Chemistry société à responsabilité limitée, będącej spółką zależną Kulczyk Investments S.A., w związku z nabyciem akcji spółki CIECH S.A.</p>

>

Transakcja została przeprowadzona w drodze wezwania, ogłoszonego dnia 5 marca 2014 r., do zapisywania się na sprzedaż 34.781.939 akcji CIECH S.A. stanowi?cych 66% kapitału zakładowego Ciech S.A. W wyniku wezwania zawarto, w dniu 4 czerwca 2014 r., transakcje, których przedmiotem było 26.952.052 akcji CIECH S.A. uprawniaj?cych do wykonywania około 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. Oferowana cena w wezwaniu została ostatecznie ustalona w wysokości 31 złotych za akcję CIECH S.A. co oznacza, iż wartość transakcji wyniosła około 835.500.000 złotych.

Kompleksowe doradztwo kancelarii White & Case przy tej transakcji obejmowało m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji wezwania, w tym dokumentacji transakcyjnej, wsparcie prawne przy uzyskaniu częściowego finansowania wezwania oraz doradztwo w zakresie zgodności transakcji z wymogami polskiego rynku kapitałowego. White & Case obsługiwała również procedury uzyskania przez KI Chemistry zgód na koncentrację właściwych organów antymonopolowych w: Polsce (Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Niemczech (Urz?d Kartelowy Republiki Federalnej Niemiec) i Ukrainie (Ukraiński Urz?d Antymonopolowy).

Zespołem doradzaj?cym przy transakcji kierował Piotr M. Szelenbaum, partner w praktyce fuzji i przejęć. W skład tego zespołu weszli również prawnicy z biur White & Case w Warszawie: Daniel Kaczorowski, Maciej Zalewski i Tomasz Ostrowski (partnerzy); Jakub Gubański (counsel) oraz Aneta Urban, Jacek Polewski i Magdalena Zmysłowska, (associates), jak również w Hamburgu: Boerries Ahrens (partner) oraz Lars Petersen (associate).

White & Case

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 39 biur znajduj?cych się w 26 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i nasz? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postępowaniach s?dowych i arbitrażowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!