Aktualności firm stowarzyszonych

White & Case doradzała Grupie Konsopol w związku z transakcją sprzedaży spółek z grupy koncernowi Cargill

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify">Warszawa, 27 września 2018 r. Międzynarodowakancelaria prawna White &amp; Case doradzała Grupie Konspol, wiodącemu producentowi i przetwórcy drobiu w Polsce, w związku z transakcją sprzedaży spółek z Grupy na rzecz amerykańskiego koncernu Cargill. Jest to największa transakcja na polskim rynku przetwórczo-hodowlanym w 2018 r.</p>

>

Zawarta umowa zobowi?zuje obie strony do zamknięcia transakcji po spełnieniu kilku warunków zawieszaj?cych, w tym uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych.

Przedmiotem przejęcia s? podmioty z Grupy Konspol wraz z ich portfolio produktowym. Oznacza to, że w ramach transakcji Cargill przej?ł zakład produkcji pasz, pięć kompleksów hodowlanych, ubojnię oraz dwa zakłady produkcyjne. W następstwie przejęcia koncern Cargill, globalny producent żywności, będzie zapewne kontynuował dynamiczny rozwój Grupy Konspol.

Kancelaria White & Case zapewniła Grupie Konspol kompleksowe doradztwo prawne obejmuj?ce wszystkie aspekty transakcji. W skład kluczowego zespołu doradzaj?cego przy transakcji weszli prawnicy z biura White & Case w Warszawie, w szczególności: Aneta Hajska, partner lokalny i Marek Sawicki, partner lokalny, wspierani przez Marcina Studniarka, partnera, oraz Klaudię Malczewsk?, associate.

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50  225; mrmroczek@whitecase.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!