Aktualności firm stowarzyszonych

Weryfikator obowiązków TP pomoże spółkom

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Weryfikator obowiązków TP</strong></span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong> na portalu <a href="mailto:http://cenytransferowe.taxand.pl">cenytransferowe.taxand.pl</a> to autorskie narzędzie ekspertów podatkowych z Zespołu Cen Transferowych Crido Taxand, które w prostej i przyjaznej formie prezentuje nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie TP. Wystarczy odpowiedzieć na 7 krótkich pytań, aby uzyskać informację na temat tego, </strong></span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>jakie obowiązki dokumentacyjne</strong></span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong> w zakresie cen transferowych oraz </strong></span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>jakie progi dokumentacyjne</strong></span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong> obowiązują w każdym z analizowanych przypadków.</strong></span></span></p>

>

Weryfikator obowi?zków TP jest kolejnym z podatkowych narzędzi IT, udostępnianym bezpłatnie firmom na portalach prowadzonych przez ekspertów Crido Taxand. Dyrektorzy finansowi i inne osoby w firmach odpowiedzialne za podatki w organizacjach maj?, m.in. do dyspozycji Weryfikator JPK na stronie jpk.taxand.pl i Labirynt CFC na stronie cfc.taxand.pl.  

Weryfikator obowi?zków TP bazuje na analizie nowych przepisów, które wchodz? w życie od stycznia 2017 roku. W porównaniu do ich wcześniejszej wersji, nowe regulacje s? zdecydowanie bardziej rozbudowane oraz wielow?tkowe i nakładaj? na wiele spółek nowe obowi?zki w zakresie dokumentacji cen transferowych. Opracowuj?c nasz Weryfikator chcieliśmy, bazuj?c na doświadczeniu naszego zespołu, wesprzeć osoby odpowiedzialne w spółkach za ceny transferowe w interpretacji tych przepisów – wyjaśnia Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Partner odpowiedzialny za Zespół Cen Transferowych w Crido Taxand.  

Aby sprawdzić nowe obowi?zki dokumentacyjne wystarczy wpisać odpowiednio przychody, koszty, kursu PLN/EUR i wskazać rodzaje umów, które podlegaj? przepisom o cenach transferowych. W odpowiedzi użytkownik otrzymuje informację o tym, czy musi np. przygotować dokumentację lokaln? lub grupow? i jakie progi dokumentacyjne obowi?zuj? jego spółkę.  

Obok Weryfikatora w serwisie cenytransferowe.taxand.pl można znaleźć bież?ce informacje dotycz?ce zmian w przepisach o cenach transferowych wraz ze wskazaniem ich wpływu na biznes, wybrane orzeczenia, informacje dotycz?ce kontroli cen transferowych czy bazę obowi?zuj?cych aktów prawnych.  

O Zespole Cen Transferowych Crido Taxand  

Zespół Cen Transferowych Crido Taxand, który jest części? ponad 60-osobowego Działu Doradztwa Podatkowego to kilkunastu doświadczonych doradców, którzy pracowali dla międzynarodowych i polskich klientów, przed doł?czeniem do Crido Taxand – często w firmach tzw. BIG4. W skład zespołu wchodz? również osoby zajmuj?ce się wycen? spółek lub ich części oraz własności intelektualnej. Zespołem zarz?dzaEwelina Stamblewska-Urbaniak – wielokrotnie uznawana za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie cen transferowych w Polsce, m.in. przez „Dziennik Gazetę Prawn?” oraz dziennik „Rzeczpospolita”.

***

O Crido Taxand  

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 180-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.  

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.  

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
Crido Taxand
magdalena.zuk@taxand.pl| +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!