Partnerzy

Well-being w biznesie - konferencja 3 października 2017

>

Well-being to temat, który dotyczy każdego z nas

Każdy człowiek niezależnie od miejsca w organizacji jest najbardziej efektywny kiedy jest zdrowy, ma jasny umysł, wysoki poziom energii oraz zdolność radzenia sobie z trudem emocjonalnym zwi?zanym ze stresem i prac? pod presj?. Dotyczy to pracowników wszystkich szczebli – od zarz?du po pracowników liniowych.

Cel konferencji „Well-being w biznesie”

Celem pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji „Well-being w biznesie” jest dostarczenie wiedzy i inspiracji, innowacyjnych i praktycznych rozwi?zań oraz technik prowadz?cych do zwiększania efektywności osobistej i zawodowej, a także zyskanie lepszego dostępu do potencjału pracowników firmy.

Dla kogo

Konferencja przeznaczona jest dla środowisk biznesowych: zarz?dów firm, liderów, dyrektorów działów HR, kadr zarz?dzaj?cych talentami, rozwojem pracowników, obszarami employer branding i CSR oraz innych zainteresowanych osób.

Prelegenci

Prelegentami s? praktycy biznesu i well-being, wybitne, polskie i międzynarodowe autorytety (USA, Wielka Brytania, Korea Południowa, Niemcy) w dziedzinie well-being, wellness, mindfulness, stresu, zdrowia fizycznego i psychicznego.

Dowiedz się więcej >>>

Korzyści osobiste

  • Zapoznanie się z narzędziami maksymalizacji osobistego i zawodowego potencjału
  • Zyskanie dostępu do najnowszej eksperckiej wiedzy w obszarze well-being
  • Osobiste doświadczenie technik well-being uwzględniaj?cych oddziaływanie na poziomie ciała, umysłu, emocji i ducha
  • Zyskanie inspiracji do dalszych działań w sferze osobistej i zawodowej

Korzyści HR

Zyskanie narzędzi do wprowadzania programów Employee Well-Being, które skutkuj?:

  • Zwiększeniem efektywności na poziomie indywidualnym, zespołów oraz całej firmy
  • Zwiększeniem zaangażowania pracowników
  • Zmniejszeniem ryzyka biernej obecności (ang. presenteeism)
  • Prewencj? kosztów zwi?zanych z liczb? absencji chorobowych
  • Budowaniem lojalności pracowników
  • Wzrostem atrakcyjności jako pracodawcy dzięki unikalnej EVP (ang. Employee Value Proposition)

Konkretna odpowiedź na potrzeby rynku pracownika

Tworzenie przyjaznego i inspiruj?cego środowiska pracy opartego o dbałość o dobrostan pracowników to inwestycja o długoterminowych i szeroko zakrojonych skutkach.

Zmniejszenie poziomu rotacji, obniżenie kosztów szkoleń   i integracji, utrzymanie najlepszych pracowników i w konsekwencji obniżenie kosztów rekrutacji, to tylko niektóre z nich.

Inna grupa korzyści dotyczy zewnętrznego wizerunku firmy na rynku pracy i zdolności przyci?gania najlepszych kandydatów.

Konferencja „Well-being w biznesie”

Data: 3X2017

Miejsce: Hotel Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa  

Organizator: The Wellness Institute: www.wellnessinstitute.pl

Program, warunki uczestnictwa i zgłoszenia: www.wellbeingconference.pl

Pracownicy firm stowarzyszonych mog? skorzystać ze zniżki w wysokości 10%.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!