Analizy i badania

Węgierski rząd uchyla zakaz handlu w niedzielę

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB">12 kwietnia 2016 roku, parlament węgierski postanowił uchylić prawo dotyczące zakazu handlu w niedzielę.</p>

>

W ostatnim tygodniu węgierski S?d Najwyższy przyj?ł inicjatywę przeprowadzenia referendum dotycz?cego uchylenia wyżej wspomnianej ustawy, która nie cieszy się popularności? na Węgrzech. W obliczu możliwości porażki w referendum, 11 kwietnia 2016 rz?d węgierski zadziałał bardzo szybko w tej sprawie i wszcz?ł procedurę uchylenia zakazu na własnych warunkach.
W rezultacie 12 kwietnia węgierski parlament postanowił uchylić zakaz handlu w niedzielę.

W praktyce oznacza to, że jak tylko uchylenie przepisu wejdzie w życie (następnego dnia po podpisaniu przez prezydenta Węgier i opublikowaniu w węgierskim Dzienniku Ustaw), nie będzie już na Węgrzech ustawowego zakazu handlu w niedzielę.

"Sytuacja prawna powróci do stanu poprzedniego – przed wprowadzeniem zakazu niedzielnego handlu. Zmiana ta odnosi się do wszystkich sklepów detalicznych zlokalizowanych na Węgrzech również tych, które często s? oddziałami spółek europejskich. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ różne społeczności lokalne mog? stosować inne przepisy dotycz?ce czasu pracy sklepów w godzinach wieczornych lub w nocy.", zaleca Torsten Braner, Partner w Taylor Wessing w Budapeszcie.

Ustawa dotycz?ca zakazu handlu w niedzielę uchwalona przez węgierski parlament obowi?zywała od marca 2015 roku.

Na zał?czonym zdjęciu : Torsten Braner, Partner w Taylor Wessing w Budapeszcie

***

Kontakt dla mediów:  

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY, Warszawa
Tel.: + 48  793 41 00 08, E-Mail: ola(@)agencja-infinity.pl  

O Taylor Wessing:  

Taylor Wessing jest wiod?c?, międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Wraz z prawie 1200 prawnikami w 28 lokalizacjach w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz w Azji oferujemy przedsiębiorstwom z całego świata zintegrowane doradztwo prawne we wszystkich sprawach z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego ze szczególnym naciskiem na takie dziedziny jak: prawo spółek, finansowanie, prawo nieruchomości, prawna ochrona działalności gospodarczej, maj?tek prywatny. Taylor Wessing dysponuje ponadto długoletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców w Ameryce Północnej, Brazylii oraz w Indiach.  

Koncentrujemy się na technologiach przyszłości: Technology, Media & Telecoms,  Life Sciences & Healthcare, Real Estate & Infrastructure, Energy & Environment sowie Financial Institutions & Services.  

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!