Aktualności firm stowarzyszonych

Webinarium: Zatory płatnicze – obecne działania UOKiK i ich skutki dla przedsiębiorców

W czerwcu bieżącego roku Prezes UOKiK wszczął ponad 50 postępowań w ramach tzw. przeciwdziałania zatorom płatniczym. Zgodnie z wypowiedziami z początku roku, planuje się coroczne wszczynanie ok. 100 postępowań w tego typu sprawach, dane o potencjalnych naruszeniach pochodzą z Krajowej Administracji Skarbowej. Już 24 września w godz. 11.00-12.00 zapraszamy na webinarium, podczas którego przyjrzymy się stosowaniu przepisów dotyczących zatorów płatniczych przez Prezesa UOKiK. Ekspert kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski kompleksowo przedstawi praktyczne aspekty ich stosowania. Spotkanie odbywa się pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej.

Dlaczego ten temat jest ważny?  

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych zmieniła szereg aktów prawnych, przez co wpłynęła na działalność każdego przedsiębiorcy – w szczególności w zakresie skutecznego i terminowego opłacania należności.

Przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia br., mocno zaingerowały w swobodę zawierania przez przedsiębiorców umów, ustalając maksymalne, a w wielu przypadkach także sztywne terminy zapłaty wierzytelności. Przedsiębiorcy zostali obarczeni nowymi obowiązkami, m.in. koniecznością składania corocznych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty, które będą publicznie dostępne, czy badania statusu drugiej strony umowy.

Nową kompetencję zyskał Prezes UOKiK – nadzoruje on teraz rynek w zakresie zatorów płatniczych. Organ ten może nakładać kary na przedsiębiorców za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych. Postępowania w tym zakresie mogą być wszczynane po anonimowych donosach z rynku, a sygnalistom jest zapewniana anonimowość. Tak jak w przypadkach innych postępowań, Prezes UOKiK uzyskał też kompetencję do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli u przedsiębiorców. Kontrowersyjny jest zarówno sposób nakładania kar, jak i sposób i ewentualna możliwość ich weryfikacji w postępowaniu odwoławczym.

Przedsiębiorcy muszą skutecznie przygotować się do nowej rzeczywistości prawnej, a Prezes UOKiK już aktywnie sprawdza, czy przepisy nie są naruszane.

W szczególności omówimy

  • Czym są zatory płatnicze
  • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
  • Nowe obowiązki przedsiębiorców
  • Kiedy i za jakie działanie związane z zatorami płatniczymi przedsiębiorca może spodziewać się kary ze strony Prezesa UOKiK
  • Jakie są uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie zatorów płatniczych
  • Praktyczne przykłady stosowania przepisów o zatorach płatniczych
  • Jakie postępowania prowadzi obecnie Prezes UOKiK w tym zakresie

Prowadzący

  • dr Dariusz Aziewicz | radca prawny w zespole Commercial kancelarii prawnej Eversheds Sutherland Wierzbowski | specjalista prawa konkurencji 

Rejestracja >

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!