Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Webinarium Prezentacja projektu ustawy wdrażającej CSRD

25 kwietnia 2024 r. (czwartek), godz. 10:00–12:30

 

Głównym celem wydarzenia jest zaznajomienie interesariuszy z projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (nr projektu: UC14), który został skierowany do konsultacji publicznych.

Projekt ustawy ma przede wszystkim na celu wdrożenie przepisów prawa UE:

  • dyrektywy CSRD w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju;

  • dyrektywy delegowanej w sprawie podniesienia kryteriów wielkości jednostek.

 

Dyrektywa CSRD stanowi kolejny krok na drodze rozwoju sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, ale zarazem wyzwanie dla jednostek raportujących. Natomiast dyrektywa delegowana podnosi w związku z inflacją co do zasady o 25% progi finansowe definiujące kategorie jednostek (mikro, małe, średnie i duże jednostki).

ZOBACZ PDF

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!