Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Webinarium: Błędy w aplikacjach przyczyną groźnych cyberataków

<h3 style="text-align: justify;">Aplikacje internetowe stanowią dziś najczęstszy cel dla hakerów. Bezpieczeństwo przeważnie nie jest traktowane z należytym priorytetem przy ich wdrażaniu. Owocuje to dużą ilością błędów programistycznych prowadzących do poważnych luk w bezpieczeństwie. Dzięki nim hakerzy są w stanie wykraść dane użytkowników lub uzyskać dostęp do sieci przedsiębiorstwa. Patrząc na nagłówki gazet, dzieje się to niestety w ostatnich latach niezwykle często.</h3>

>

Jak zadbać o ich bezpieczeństwo i ochronić organizację przed hakerami?

26.09.2017, 11:00 - 12:00, CET

Michał Kurek, Partner KPMG, lider zespołu Cyberbezpieczeństwa, członek zarz?du OWASP Polska oraz mentor SANS Institute w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony aplikacji przed cyberprzestępcami.

Omówione zostan? następuj?ce zagadnienia:

  • dlaczego aplikacje stanowi? dziś obszar największego ryzyka dla przedsiębiorstw?
  • jakiego rodzaju luki w bezpieczeństwie najczęściej występuj? w aplikacjach?
  • jak działaj? hakerzy i w jaki sposób się przed nimi zabezpieczyć?
  • w jaki sposób spełnić nowe wymagania RODO odnośnie bezpieczeństwa aplikacji?

Wartość dla odbiorców – ograniczenie ryzyka znacz?cych strat w wyniku włamania do organizacji poprzez luki w aplikacjach – dzięki:

  • podniesieniu świadomości w zakresie zagrożeń wnoszonych przez aplikacje,
  • zdobyciu informacji, w jaki sposób (często bezkosztowo) w dużym stopniu podnieść bezpieczeństwo tworzonych i eksploatowanych aplikacji,
  • otrzymaniu wskazówek, jak najefektywniej zapewnić zgodność z nowym rozporz?dzeniem RODO i wykorzystać je do wzmocnienia procesu wytwarzania aplikacji pod względem bezpieczeństwa.

REJESTRACJA >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!