Aktualności firm stowarzyszonych

Webinarium: A... B... C... Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - 11 kwietnia 2017 r., godz. 10:00-11:00

<p style="text-align: justify;">Dla wielu przedsiębiorców obecny czas to już ostatni dzwonek na rozpoczęcie wdrażania przepisów Rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO). Dlaczego? RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek „samodiagnozy” i „samoleczenia”. W przepisach tych nie ma gotowych rozwiązań – przedsiębiorcy powinni znaleźć je sami. Rozwiązania te powinny być dopasowane do ryzyka dla ochrony danych występującego w danym biznesie. </p>

>

Na tak? analizę i znalezienie rozwi?zań pozostało już mniej niż 300 dni roboczych. Przedsiębiorcy maj? czas do 25 maja 2018 r. na dostosowanie się do regulacji. Jednak wielu przedsiębiorców wci?ż nie ma podstawowych informacji o wymaganiach wynikaj?cych z RODO. Z myśl? o takich przedsiębiorcach eksperci PwC przygotowali webinarium: „A… B… C… Rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych”.  

W trakcie webinarium zostan? przedstawione kwestie dotycz?ce wymagań RODO:  

  • termin wejścia w życie i termin na implementację;  
  • nowe podejście do ochrony danych osobowych: analiza ryzyka, brak gotowych rozwi?zań, dostosowanie rozwi?zań do danego ryzyka;  
  • nowe obowi?zki przedsiębiorców: projektowanie ochrony danych, stosowanie domyślnej ochrony danych, obowi?zek zgłaszania naruszeń danych;  
  • odejście od rejestrów prowadzonych przez organ nadzoru i przejście na system prowadzenia własnego rejestru operacji przetwarzania danych;  
  • odejście od wymagań co do dokumentacji ochrony danych i przejście na system stosowania dowolnej, ale dobranej do potrzeb danego przedsiębiorcy, dokumentacji;  
  • kary finansowe przewidziane za naruszenie zasad RODO.  


Webinarium poprowadz?:  

Sylwia Pusz, Partner odpowiedzialny w PwC za usługi zwi?zane z RODO  
Anna Kobylańska, Counsel, adwokat kieruj?cy praktyk? prawa ochrony własności intelektualnej, nowych technologii i danych osobowych w kancelarii prawnej PwC Legal  
Magdalena Kaj, Konsultant w zespole RODO, PwC  

Wydarzenie jest bezpłatne.  
Szczegóły oraz rejestracja na seminarium online s? dostępne na stronie organizatora:  http://www.pwc.pl/pl/wydarzenia/webinaria/abc-rodo.html  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!