Partnerzy

Warto dbać o zdrowie pracownika! - debata 29.03.2018

<p style="text-align: justify;">Zapraszamy na cykliczną debatę w temacie "Warto dbać o zdrowie pracownika!". Debata będzie miała miejsce 29.03.2018 roku w Centrum Relacyjnym Banku Zachodniego WBK al. Jana Pawła II 17, Warszawa. W ramach debaty zostaną zaprezentowane rozwiązania programów profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników prowadzone przez przedstawicieli firm i instytucji z Polski oraz zagranicy.</p>

>

Przykłady planowanych tematów:

  • program świadomości choroby i profilaktyki kierowany do pracowników - Rak Jelita Polska – Pan Roman Fedorczuk Prezes ABK Grupa
  • Companies Wellness initiatives - Mr. Bertrand Jannet, Członek Zarz?du, Calan Human Capital.
  • Benefits Provision in Ireland - Mr. Timothy Corcoran, CEO Castle Harbour
  • Reakcja pracowników na stres i jak temu zapobiegać – Pan Grzegorz Wierchowiec, Founder – Mind and Move

Po krótkim wprowadzeniu do tematu przez prelegentów odbędzie się otwarta dyskusja o ważności prowadzenia różnorodnych programów profilaktyki zdrowotnej dla pracowników.

Debata jest idealnym forum dla przedstawicieli działów HR do poznania praktycznych rozwi?zań w prowadzeniu programów socjalnych w Firmach, a także aktywnie uczestniczyć w wymianie pogl?dów w tematyce.

Liczba miejsc ograniczona!

ZAPISY I KONTAKT:

Jakub Illukiewicz

Senior Brand Manager

jakub.illukiewicz(@)abkgrupa.pl

tel.: (22) 401 22 16

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!