Partnerzy

Warsztaty Integracyjne dla Podopiecznych Fundacja Tęczowy Dom i Wolontariuszy

<p style="text-align: justify;">We wrześniu <strong>Fundacja Tęczowy Dom</strong> rozpocznie realizacje warsztatów plastycznych integrujących osoby niepełnosprawne (podopieczni Fundacji) oraz dzieci i młodzież, która pomaga Fundacji i jako wolontariusze bierze udział w różnych wydarzeniach organizowanych przez Fundacje Tęczowy Dom.</p>

>

Serdecznie zapraszamy młodzież, która chciałaby zaangażować się w Wolontariat  w Fundacja Tęczowy Dom. Działania, w których bior? udział nasi wolontariusze daj? im dużo satysfakcji z pomagania innym, a także pozwalaj? na integrację i naukę poprzez zabawę.

Zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej   www.teczowydom.org/pl/

Jesteśmy również otwarci na pomoc z Państwa strony w postaci finansowej jaki i rzeczowej materiałów plastycznych, biurowych, które sprawi?, że nasze zajęcia będ? jeszcze ciekawsze i bardziej owocne.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!