Aktualności firm stowarzyszonych

Warszawski rynek nieruchomości biurowych nadal pod znakiem silnego popytu

<p style="text-align: justify;">Według najnowszego raportu DTZ– Property Times Warsaw, pod koniec III kw. 2013 całkowite zasoby powierzchni biurowych w Warszawie wyniosły 4, 07 mln m kw. W pierwszych trzech kwartałach tego roku do użytkowania oddane zostały projekty o łącznej powierzchni biurowej 246 000 m kw., a w całym 2013 można spodziewać się realizacji 300 000 m kw. Będzie to najwyższy roczny wzrost zasobów notowany na rynku warszawskim począwszy od 2001 roku.</p>

>

Popyt na powierzchnie biurowe w Warszawie znajdował się na wysokim poziomie, co było odzwierciedlone siln? aktywności? na rynku najmu. W trzecim kwartale 2013 wolumen transakcji (wył?czaj?c renegocjacje) wyniósł blisko 140 000 m kw., natomiast od stycznia do września przedmiotem umów najmu było 365 000 m kw., co stanowi wzrost o 13% w porównaniu do analogicznego okresu 2012.

Mimo silnego zapotrzebowania na powierzchnię biurow?, w ci?gu ostatniego roku stopa pustostanów wzrosła o 2,8 pkt. proc. i osi?gnęła wartość 10,9%. Jest to przede wszystkim wynikiem wysokiego poziomu nowej podaży odnotowanej w tym okresie. Najwyższa stopa pustostanów została odnotowana w strefach Południowy Zachód oraz Zachód (w obu ponad 13%), natomiast najniższa – w strefie Południowy Wschód.

Czynsze wywoławcze za najlepsz? powierzchnię biurow? znajdowały się na poziomie 23-26 euro za m kw. za miesi?c w centrum i 14-16 euro poza centrum. Analitycy z firmy DTZ prognozuj?, że czynsze wywoławcze za najlepsze powierzchnie biurowe powinny pozostać na relatywnie stabilnym poziomie przez kilka kolejnych miesięcy. Jednak ze względu na planowan? siln? podaż i rosn?c? konkurencję, oczekiwany jest wzrost pakietu zachęt dla najemców, co przełoży się na spadek czynszów efektywnych.

Zarówno w 2013, jak i 2014 roku spodziewamy się ukończenia rekordowej ilości powierzchni biurowej (ok. 300 000 m kw. rocznie). Zgodnie z najnowszymi prognozami, roczna wielkość podaży w 2015 prawdopodobnie spadnie, jakkolwiek jej dokładna ilość w dużym stopniu będzie zależeć od sytuacji na rynku w ci?gu najbliższych 8-10 miesięcy. Przewidywany wysoki poziom podaży w poł?czeniu z relatywnie stabilnym popytem będzie prowadzić do dalszego wzrostu współczynnika pustostanów oraz coraz silniejszej konkurencji między właścicielami budynków. W rezultacie umocni się pozycja negocjacyjna najemców, którzy powinni wykorzystać ten czas na zmianę siedziby lub renegocjacje dotychczasowej umowy najmu, mówi Kamila Wykrota, szef działu Analiz i Doradztwa DTZ.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!