Analizy i badania

Warszawa wraca na mapę najbardziej aktywnych rynków w Europie w zakresie ofert pierwotnych

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Warszawa, 17 lipca 2017 r. – </strong><strong>Wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering – IPO) w Europie w drugim kwartale 2017 roku wyniosła 15,6 mld euro – to wzrost o 43% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. (10,9 mld euro) – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Nieznacznie wzrosła również liczba debiutów – wzrost o 8% do 103 spółek, które przeprowadziły IPO w II kw. 2017 r. Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale odnotowano 6 ofert o łącznej wartości 518 mln euro, co stanowi znaczne ożywienie na rynku IPO. Trzy debiuty odbyły się na rynku głównym GPW oraz trzy na rynku NewConnect.</strong></span></p>

>

W drugim kwartale 2017 roku w Polsce miało miejsce sześć debiutów giełdowych – po trzy debiuty na rynku głównym i rynku alternatywnym NewConnect. Ł?czna wartość IPO na rynku głównym wyniosła ponad 2,2 mld zł – za większość tej kwoty odpowiadał debiut sieci supermarketów Dino Polska o wartości 1,6 mld zł. Drug? ofert? pod względem wartości było IPO Griffin Premium RE (508 mln zł). Ostatniego dnia minionego kwartału debiutował producent i dystrybutor telefonów komórkowych Maxcom, wartość IPO wyniosła 47,5 mln zł. Ł?czna wartość pozyskanych środków na NewConnect w drugim kwartale wyniosła 9,4 mln zł, z czego większość dotyczyła debiutu spółki Nestmedic (8,4 mln zł).  

Rok 2017 będzie prawdopodobnie okresem największej aktywności w zakresie IPO od kilku lat – jeśli nie w kategorii liczby debiutów, to już z pewności? w ujęciu wartościowym. Przeprowadzone w II kwartale oferty Dino Polska oraz Griffin Premium RE, a także spodziewana w lipcu oferta Play Communications przyczyni? się do umocnienia pozycji warszawskiej giełdy wśród europejskich parkietów oraz dowodz?, że inwestorzy na GPW oczekuj? dobrze przygotowanych i atrakcyjnych ofert. Duże i zakończone sukcesem IPO mog? być również magnesem dla kolejnych emitentów, którzy w poprzednich okresach odkładali plany debiutów licz?c na lepsz? koniunkturę. Sukces oferty Play Communications będzie z pewności? dobrym sygnałem spodziewanego ożywienia w zakresie IPO w kolejnych kwartałach" mówi Bartosz Margol, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, ł?czna wartość europejskich IPO wzrosła w minionym kwartale (względem drugiego kwartału 2016 r.) o 4,7 mld euro – osi?gaj?c wartość 15,6 mld euro, natomiast liczba debiutów wyniosła 103 (wzrost o 8%). Największymi ofertami w drugim kwartale 2017 roku okazały się IPO Allied Irish Banks Plc w Irlandii (3 mld euro). Na drugim miejscu uplasowała się oferta spółki Galencia Sante AG w Szwajcarii (1,5 mld euro), natomiast trzecie miejsce pod względem wartości IPO przypadło spółce ALD SA (1,2 mld euro, giełda Euronext w Paryżu).  

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2013 roku  

Przeprowadzone w Europie mega oferty, takie jak AIB w Irlandii czy ALD SA we Francji, nie s? jedynym pozytywnym sygnałem II kwartału 2017 r. – na uwagę zasługuje także liczba przeprowadzonych ofert. Ponad sto debiutów czyni II kwartał 2017 roku najbardziej aktywnym kwartałem od IV kwartału 2015 roku, w którym zadebiutowało ł?cznie 105 spółek. Wzrost aktywności można było zaobserwować nie tylko na tradycyjnie aktywnych rynkach, takich jak parkiet w Londynie czy Nasdaq, ale także na giełdach w Warszawie, Stambule czy Dublinie” – podsumowuje Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

O raporcie IPO Watch Europe  

Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2016.  

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku i został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.  

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 223 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 3 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie www.pwc.pl/espresso.

Subskrypcja publikacji PwC na stronie www.pwc.pl/pl/forms/form-subskrypcje.html.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!