Aktualności firm stowarzyszonych

Walne Zgromadzenie firm stowarzyszonych w CCIFP 2021 - Bilans działalności

W poniedziałek 19 kwietnia 2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Coroczne spotkanie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu Izby, w którym co roku udział biorą Prezesi polskich i francuskich firm w niej zrzeszonych.

Z uwagi na wymogi sanitarne Walne Zgromadzenie zostało zorganizowane w formule online na platformie ZOOM, do której wszyscy reprezentanci firm stowarzyszonych mogli dołączyć całkowicie zdalnie by wysłuchać zaplanowanych wystąpień i sprawozdania CCIFP.

Zebranych uczestników powitał z siedziby CCIFP Fabrice Audan, Prezes Izby, który zapowiedział przebieg zebrania i przedstawił wypracowane przez Zarząd i Radę CCIFP strategiczne projekty, których realizacja przyczyni się do kontynuacji działań mających na celu wzmacnianie roli współpracy biznesowej między Francją a Polską.
 Przemówienie wygłosił następnie Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce, który podkreślał znaczenie działań podejmowanych przez przedstawicieli biznesu na rzecz długotrwałego budowania relacji francusko-polskich i w efekcie na skuteczne wsparcie wymiany handlowej. ZOBACZ NAGRANIE >>>


O fundamentalnym znaczeniu projektów podejmowanych przez polski rząd w zakresie rozwoju kluczowych obszarów jak cyfryzacja czy rozwój przemysłu mówił następnie Wiceminister Robert Tomanek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, wskazując jednocześnie na to, że kierunek obranych działań zakłada ścisłą współpracę z podmiotami zagranicznymi, w tym francuskimi, w ramach wspólnoty europejskiej. ZOBACZ NAGRANIE >>>

Po przemówieniach głos zabrali przedstawiciele biznesu, mówiąc w trakcie debaty o swoich doświadczeniach właśnie w zakresie innowacji i realizacji projektów związanych z transformacją energetyczną i cyfrową. Refleksjami wymienili się Piotr ARAK - Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Julien DUCARROZ - Prezes Zarządu Orange Polska, Gerard GALLET - Dyrektor Generalny Auchan Retail Polska, Przemysław GDAŃSKI - Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Xavier PONTONE - Prezes Zarządu Air Liquide Polska. Dyskusję moderowała Joanna Affre, Wspólnik Zarządzająca kancelarii Affre&Wspólnicy oraz Wiceprezes CCIFP. ZOBACZ NAGRANIE >>>

 W drugiej części spotkania zaprezentowany został podsumowanie działań i projektów CCIFP oraz bilans finansowy za 2020 rok w formie animacji wideo. Przedstawione zostały również plany CCIFP na najbliższe miesiące.

Bilans działań CCIFP za rok 2020 – zobacz pełną prezentację

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!