Podsumowanie wydarzeń  •  Izba

Walne Zgromadzenie 2019

We wtorek 16 kwietnia 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Spotkanie otworzył oficjalnym przemówieniem Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, który odniósł się do bliskich relacji biznesowych między Francją i Polską i istotnej roli jaką odgrywa współpraca ekonomiczna dla rozwoju gospodarczego całej Europu. 

W obecności zgromadzonej kadry zarządzającej firm stowarzyszonych, zaprezentowany został następnie raport działalności CCIFP w 2018 roku oraz sprawozdanie finansowe

Przedstawione zostały proponowane zmiany w statucie CCIFP, które przyjęte zostały jednogłośnie przez wszystkich obecnych, uprawionych do głosowania. Zaakceptowany został również budżet na kolejny rok.

Obecnie obowiązujący Statut dostępny jest tutaj >>>

W trakcie Walnego Zgromadzenia wybrany został 1 nowy Członek Rady CCIFP w grupie Duże Przedsiębiorstwa (których obroty roczne przekraczają 150 mln PLN). W wyniku głosowania do Rady dołączył Frédéric Berardi, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy nc+.

W związku z uruchomionym w CCIFP programem Ambasador nagrodzone symbolicznym certyfikatem ‘Ambasadora CCIFP‘ zostały firmy ATDI, Balajcza Services Linguistiques, Biteme! Concept oraz Stowarzyszenie Francja Polska. Gratulujemy i zachęcamy kolejne firmy do aktywnego wspierania działalności CCIFP!

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!