Aktualności firm stowarzyszonych

Wakacyjne staże i praktyki kluczem do kariery?

<p style="text-align: justify;">Maj to ostatni dzwonek dla osób, które chciałyby podjąć wakacyjny staż lub praktyki. Pracodawcy liczą na to, że zaraz po sesji studenci zaczną rozglądać się za letnim zajęciem i będę gotowi do zasilenia rynku pracy. Z uwagi na niedobór pracowników ofert staży i praktyk szukać można dziś niemalże w każdej branży i w każdym dziale − począwszy od wsparcia produkcji, działu R&amp;D, utrzymania ruchu, poprzez działy administracyjne jak księgowość, finanse, HR po wyspecjalizowane działy związane z inżynierią i branżą IT. O tym, dlaczego warto zdecydować się na wakacyjny staż lub praktyki mówi ekspert agencji zatrudnienia Manpower.</p>

>

Warszawa, 24 maja 2018 r. – W dobie niedoboru pracowników firmy szczególnie doceniaj? potencjał młodych ludzi, których w trakcie stażu mog? wyposażyć w niezbędne dla siebie kompetencje i umiejętności. Wakacyjne staże i praktyki to dla firm już nie pozyskanie chwilowego wsparcia w organizacji, a okazja do zatrzymania pracownika na dłużej – mówi Magdalena Krysta, ekspert rynku pracy z agencji zatrudnienia Manpower.  

Postawa i kompetencje miękkie kandydata kluczowe w procesie rekrutacji

W przypadku rekrutacji kandydatów do programów stażowych lub praktyk można wskazać kilka uniwersalnych kompetencji postrzeganych przez pracodawców, jako poż?dane. Firmy doceniaj? osoby, które wykonuj? swoje obowi?zki rzetelnie, potrafi? pracować w zespole i s? kreatywne. Pracodawcy zwracaj? też uwagę na otwartość kandydata na nowe zadania, chęć nauki oraz samodzielność. W niektórych branżach firmy mog? także wymagać konkretnych umiejętności - dla przykładu w międzynarodowych korporacjach można spodziewać się wymogu znajomości języka obcego, najczęściej angielskiego, gdyż przekłada się to wprost na zdolność wykonywania zadań już w trakcie praktyki czy stażu.  

− Kluczem w rekrutacji praktykantów i stażystów s? postawa i kompetencje miękkie kandydata. To je pracodawcy staraj? się weryfikować przede wszystkim, zdaj?c sobie sprawę, że sama wiedza i umiejętności to kwestie drugorzędne, które dany kandydat będzie w stanie przyswoić już w miejscu pracy, maj?c odpowiednie przeszkolenie i wsparcie. Pracodawcy decyduj? się właśnie na pozyskanie osób o określonych kompetencjach, a nie gotowych umiejętnościach i samodzielnie "wyposażaj?" ich w trakcie praktyki czy stażu w potrzebne umiejętności – tłumaczy Krysta.  

Praktyki i staże furtk? do kariery zawodowej

Ekspert Manpower radzi, by od pocz?tku zatrudnienia staż lub praktykę traktować jak swoj? pierwsz? pracę. To również okazja nie tylko na zdobycie cennego doświadczenia, ale niejednokrotnie możliwość uzyskania stałej pracy. Z tego powodu warto zadbać o przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz rzetelnie przygotować się do rozmowy z rekruterem. − Po odbyciu praktyk kandydaci często otrzymuj? propozycję pracy i decyduj? się nawet zmienić tryb studiów na zaoczny, wiedz?c jak cenne jest doświadczenie zawodowe na dzisiejszym rynku pracy. Ta forma zatrudnienia nie zawsze może być wynagradzana zgodnie z oczekiwaniami stażystów czy praktykantów, jednak daje możliwość na zaistnienie w danej firmie, pozyskanie kluczowych kompetencji i oswojenie się ze środowiskiem pracy. To również możliwość skonfrontowania wyobrażeń o pracy na danym stanowisku oraz sprawdzenia wiedzy teoretycznej nabytej w szkole czy na studniach z rzeczywistości?, dzięki czemu można unikn?ć błędnych decyzji zawodowych w przyszłości lub utwierdzić się w przekonaniu, że wybrana przez nas ścieżka kariery jest słuszna – dodaje ekspertka.  

***

ManpowerGroup w Polsce
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w 44 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

Obserwuj ManpowerGroup na:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!