Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wakacje we Francji: słońce, bagietki i… mandaty za przekroczenie prędkości!

Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości we Francji

Każdy, kto podróżował po francuskich drogach z pewnością potwierdzi, iż radary spotykane są tam na każdym kroku – jest ich obecnie ponad 3.200 na całym terytorium. Co ciekawe, spośród 13 milionów mandatów za przekroczenie prędkości wystawionych w 2020 r., około 25 % jest adresowanych do obcokrajowców. Nie jest zaskoczeniem, że większość z nich stanowią obywatele państw sąsiednich, to jest Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Obywatele Polski, którym w 2020 r. wystawiono ponad 127.000 mandatów znajdują się na 8 miejscu w tym niechlubnym rankingu.

 

ZOBACZ NA STRONIE

 

W przypadku nałożenia mandatu, wysokość kary którą należy zapłacić może różnić się w zależności od terminu, w którym zostanie uiszczona. Przekroczenie prędkości zaliczane jest do tzw. wykroczeń 3 lub 4 klasy, a stawki mandatów wynoszą odpowiednio przy przekroczeniu:

I. do 20 km/h przy ograniczeniu powyżej 50 km/h:

  • Pomniejszona kwota grzywny 45 €
  • Kwota grzywny zryczałtowana 68 €
  • Powiększona kwota grzywny 180 €

II. od 20 km/h do 50 km/h:

  • Pomniejszona kwota grzywny 90 €
  • Kwota grzywny zryczałtowana 135 €
  • Powiększona kwota grzywny 375 €

III. Przy przekroczeniu prędkości powyżej 50 km/h, wysokość mandatu wynosi do 1.500 €. W przypadku recydywy, według prawa francuskiego, wykroczenie to stanowi przestępstwo.

Terminy płatności grzywien

W zależności od terminu płatności grzywna jest naliczana w następujący sposób:

Pomniejszona kwota grzywny = gdy płatność zostanie dokonana w ciągu 15 dni od daty powiadomienia

Ustalona kwota grzywny = gdy płatność zostanie dokonana w ciągu 45 dni od dnia powiadomienia

Powiększona kwota grzywny = gdy płatność nie zostanie dokonana w ciągu 45 dni od daty powiadomienia

Jeśli kierowca nie zapłaci podwyższonej grzywny, Skarb Państwa może wszcząć postępowanie windykacyjne. Kierowca może wnieść o rozłożenie grzywny w kilku ratach. Wniosek należy przesłać do księgowego Skarbu Państwa, którego dane kontaktowe podano w zawiadomieniu o podwyższonej grzywnie.

Margines błędu w odczytaniu prędkości radarów

Francuskie ustawodawstwo dotyczące urządzeń do radarowego pomiaru prędkości przyjmuje, że margines błędu w odczytaniu prędkości radarów stacjonarnych powoduje, iż prędkość wskazana przez radar nie odpowiada rzeczywistej prędkości z jaką poruszał się pojazd.

Ten swoisty „prezent” ofiarowany kierowcy często powoduje, iż mimo rzeczywistego przekroczenia prędkości, nie będzie ono stanowiło wykroczenia.

 

Margines błędu wynosi odpowiednio:

Rodzaj radaru Maksymalne dopuszczalne błędy

Radar stacjonarny

= 5 km/h, dla prędkości poniżej 100 km/h

= 5 % prędkości, dla prędkości 100 km/h lub więcej

Radar zainstalowany w poruszającym się pojeździe

= 10 km/h, dla prędkości poniżej 100 km/h

= 10 % prędkości, dla prędkości 100 km/h lub większej

 

Przykładowo, pojazd jadący z prędkością 75 km/h w terenie, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości 70 km/h nie zostanie zatrzymany, bowiem prędkość jaką odczyta radar wynosić będzie 70 km/h zgodnie z ww. zasadą.

Niemniej jednak, mechanizm ten który na pierwszy rzut oka wydaje się być „ukłonem” w stronę kierowcy, nie przewiduje żadnych odstępstw od przyjętej reguły. Stosowany jest bowiem bezwzględnie przez francuskie organy odpowiedzialne za ściganie kierowców za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!