Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

W zeszłym tygodniu odbyło się posiedzenie Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB)

SNB podjął decyzję o pozostawieniu głównej stopy procentowej na poziomie 1,75%, podczas gdy rynek oczekiwał podwyżki o 25pb do 2,0%. Decyzja została uzasadniona stwierdzeniem, że dotychczasowa znacząca skala podwyżek stóp procentowych dokonanych w poprzednich kwartałach skutecznie tłumi presję inflacyjną. Niemniej w komunikacie podkreślone zostało, że z dzisiejszej perspektywy nie można wykluczyć dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej, które może być konieczne aby zapewnić stabilność cen w średnim okresie. Powtórzona została również zapowiedź, zgodnie z którą SNB w kolejnych miesiącach będzie uważnie monitorował kształtowanie się inflacji. SNB ponownie zakomunikował również swoją gotowość do interwencjiwalutowych w razie potrzeby. W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały także najnowsze projekcje makroekonomiczne SNB. Prognoza dynamiki PKB na 2023 r. została utrzymana na niezmienionym poziomie (ok. 1% r/r). Bez zmian pozostała również prognoza inflacji w latach 2023-2024 (2,2%), podczas gdy jej wartość dla 2025 r. została obniżona o 0,2 pkt. proc. do 1,9%. Ubiegłotygodniowa decyzja SNB jest spójna z naszą prognozą kursów EURCHF (0,98 na koniec 2023 r. i 0,95 na koniec 2024 r.) oraz CHFPLN (4,81 na koniec 2023 r. i 4,76 na koniec 2024 r.).

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!