Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę o podatku bankowym

<p style="text-align: justify;">Stawka opodatkowania została podniesiona do 0,0366% miesięcznie z 0,0325% w pierwotnej wersji. W ujęciu rocznym zwiększyła się ona tym samym z 0,39% do 0,44%. W przypadku banków i instytucji kredytowych podstawą opodatkowania objęte będą aktywa powyżej 4 mld, a w przypadku ubezpieczycieli aktywa powyżej 2 mld zł. W przypadku banków i instytucji kredytowych z podstawy opodatkowania wyłączone będą obligacje skarbu państwa oraz fundusze własne. Ustawa wejdzie w życie od lutego 2016 r.</p>

>

Podatkiem nie będzie objęty Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wszystkie inne banki państwowe, które ewentualnie powstan? w przyszłości. W ustawie przyjętej przez Sejm znalazł się również zapis, że aktywa banków spółdzielczych, które s? części? zrzeszenia nie będ? się sumowały przy wyliczaniu kwoty podatku. W czwartek Senat przyj?ł ustawę wprowadzaj?c 15 poprawek. Wśród nich najważniejsz? jest zapis mówi?cy, iż podstaw? opodatkowania w przypadku ubezpieczycieli jest suma aktywów całej grupy kapitałowej a nie tylko jednego podmiotu, co ma na celu uniemożliwienie unikania płacenia podatku poprzez dzielenie ubezpieczycieli na mniejsze podmioty. Następnym krokiem jest odniesienie się Sejmu do poprawek wprowadzonych przez Senat. Wpływ uchwalenia ustawy na sytuację makroekonomiczn? w Polsce zostanie przedstawiony w kolejnej MAKROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!