Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy istotne dane z amerykańskiej gospodarki. Tempo wzrostu amerykańskiego PKB zwiększyło się w I kw. do 6,4% wobec 4,3% w IV kw. 2020 r.

Zgodnie z pierwszym szacunkiem sprowadzone do wymiaru rocznego tempo wzrostu amerykańskiego PKB zwiększyło się w I kw. do 6,4% wobec 4,3% w IV kw. 2020 r., kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (6,5%) oraz powyżej naszej prognozy (6,2%). Zwiększenie tempa wzrostu PKB pomiędzy IV kw. a I kw. wynikało z wyższych wkładów konsumpcji prywatnej (7,01 pp. w I kw. wobec 1,58 pp. w IV kw.), wydatków rządowych (1,12 pp. wobec -0,14 pp.) i eksportu netto (-0,87 pp. wobec -1,53 pp.), podczas gdy przeciwny wpływ miały niższe wkłady zapasów (-2,64 pp. wobec 1,37 pp.) oraz inwestycji (1,77 pp. wobec 3,04 pp.). Tym samym głównym źródłem wzrostu PKB w I kw. była konsumpcja, podczas gdy w IV kw. były to inwestycje. Silny wzrost amerykańskiego PKB w I kw. odzwierciedla uruchomienie pakietu fiskalnego J. Bidena, a także wygasanie pandemii w USA wraz z rosnącą liczbą zaszczepionych osób (por. COVID Dashboard). W danych naszym zdaniem na uwagę zasługuje również silny spadek wkładu zapasów. Sugeruje on, że w warunkach narastających barier podażowych wiele firm realizowała napływające zamówienia redukując zapasy. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również wstępne dane nt. zamówień na dobra trwałe, które zwiększyły się w marcu o 0,5% m/m wobec spadku o 0,9% w lutym, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (2,5%). Bez uwzględnienia środków transportu miesięczna dynamika zamówień na dobra trwałe wzrosła w marcu do 1,6% wobec spadku o 0,3% w lutym. Tym sam wielkość zamówień na dobra trwałe w USA była w marcu już o 4,1% wyższa niż w lutym, czyli ostatnim miesiącu bez silnego wpływu pandemii na zamówienia. Z kolei wielkość zamówień na cywilne dobra kapitałowe z wyłączeniem zamówień na samoloty była w marcu o 10,2% wyższa niż w lutym, co wskazuje na perspektywę ożywienia inwestycji w USA w kolejnych miesiącach. W zeszłym tygodniu poznaliśmy także dane z rynku pracy. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych zmniejszyła się do 553 tys. wobec 566 tys. dwa tygodnie temu, co było lekko poniżej oczekiwań rynku (560 tys.). Z kolei liczba kontynuowanych wniosków nie zmieniła się i wyniosła 3,7 mln. Dane wskazują tym samym, że poprawa sytuacji na amerykańskim rynku pracy w kwietniu nieznacznie przyspieszyła, niemniej nadal znajduje się on daleko od równowagi. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również wyniki badań koniunktury konsumenckiej. Indeks Conference Board zwiększył się w kwietniu do 121,7 pkt. wobec 109,0 pkt. w marcu, kształtując się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (112,1 pkt.). Wzrost indeksu wynikał przede wszystkim z silnego wzrostu składowej dla oceny bieżącej sytuacji, podczas gdy składowa dla oczekiwań zwiększyła się tylko nieznacznie. Na poprawę koniunktury konsumenckiej wskazał również finalny indeks Uniwersytetu Michigan, który zwiększył się w kwietniu do 88,3 pkt. wobec 84,9 pkt. w marcu i 86,5 pkt. we wstępnym szacunku. Podobnie jak w przypadku indeksu Conference Board jego wzrost wynikał przede wszystkim ze zwiększenia składowej dla oceny bieżącej sytuacji. Prognozujemy, że sprowadzone do wymiaru rocznego tempo wzrostu amerykańskiego PKB zmniejszy się w II kw. do 5,1% wobec 6,4% w I kw. Jednocześnie prognozujemy, że w całym 2021 r. PKB w USA zwiększy się o 5,1% wobec spadku o 3,5% w 2020 r., a w 2022 r. wzrośnie o 3,8%.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!