W ubiegłym tygodniu Partia Republikańska w USA przedstawiła projekt reformy podatkowej

<p style="text-align: justify;">Jego głównymi założeniami są obniżenie podatków dla firm oraz korporacji z 35% do 20%, zmniejszenie podatku dochodowego dla osób o niskich i średnich dochodach, zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz ogólne uproszczenie systemu podatkowego.</p>

>

Reforma przewiduje również wprowadzenie podatku dla amerykańskich korporacji międzynarodowych w wysokości 12% zysków pozostawionych przez te przedsiębiorstwa poza granicami USA. Zgodnie z szacunkami Wspólnego Komitetu ds. Podatków w Kongresie (Joint Committee on Taxation) wprowadzenie reformy podatkowej w proponowanym kształcie zmniejszyłoby wpływy  budżetowe o 1,5 bln USD w horyzoncie 10 lat. Przedstawion? przez Republikanów reformę podatkow? poparł prezydent USA D. Trump. Zaznaczył jednocześnie, że zależy mu na tym aby Kongres zd?żył uchwalić ustawę i złożył j? do jego podpisu przed świętami Bożego Narodzenia. Należy jednocześnie zauważyć, że Senat USA pracuje nad swoj? propozycj? reformy. Wprowadzenie reformy podatkowej w kształcie zaproponowanym przez Republikanów, będ?cej jedn? z wyborczych obietnic D. Trumpa, byłoby pozytywne dla dolara oraz rentowności amerykańskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!