Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały wstępne majowe wskaźniki koniunktury (PMI) dla najważniejszych europejskich gospodarek

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI dla strefy euro zmniejszył się do 53,4 pkt. wobec 53,9 pkt. w kwietniu. Do jego spadku przyczyniła się niższa wartość wskaźnika w Niemczech (52,8 pkt. wobec 54,1 pkt.), będąca skutkiem pogorszenia koniunktury w usługach przy jednocześnie niższym tempie wzrostu produkcji w przetwórstwie. W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost indeksu we Francji (51,0 pkt. wobec 50,6 pkt.) wynikający zarówno z poprawy sytuacji w sektorze usług, jak i w przetwórstwie.</p>

>

W raporcie znalazła się informacja, iż w pozostałych krajach strefy euro uwzględnianych w badaniu średnia wartość składowych dla produkcji oraz zatrudnienia w pierwszych dwóch miesi?cach II kw. br. ukształtowała się na najwyższym poziomie odpowiednio od II i III kw. 2007 r., potwierdzaj?c tym samym szeroki zakres geograficzny ożywienia w obszarze wspólnej waluty. Dane nie zmieniaj? naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalna dynamika PKB w strefie euro w II kw. ukształtuje się na poziomie odnotowanym w I kw. i wyniesie 0,4%.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!