Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały wstępne dane o PKB dla najważniejszych europejskich gospodarek

<p style="text-align: justify;">Kwartalna dynamika PKB w strefie euro w IV kw. ub. r. nie zmieniła się w stosunku do w III kw. i wyniosła 0,3% (1,5% r/r w IV kw. wobec 1,6% w III kw.).</p>

>

W kierunku spadku tempa wzrostu PKB w obszarze wspólnej waluty oddziaływała niższa dynamika wzrostu m.in. we Francji (0,2% kw/kw w IV kw. wobec 0,3% w III kw.), Włoszech (0,1% wobec 0,2%) oraz na Łotwie (0,0% wobec 0,9%). Dodatni wpływ na tempo wzrostu PKB w strefie euro miały natomiast wyższe dynamiki PKB w Belgii (0,3% w IV kw. wobec 0,2% w III kw.), Estonii (1,2% wobec -0,4%), Grecji (-0,6% wobec -1,4% - powrót recesji), Holandii (0,3% wobec 0,1%), Finlandii (-0,1% wobec -0,6%) oraz Portugalii (0,2% wobec 0,0%). Tempo wzrostu w IV kw. nie zmieniło się w stosunku do III kw. w Niemczech (0,3%), Hiszpanii (0,8%), na Litwie (0,5%), Słowacji (1,0%) oraz Austrii (0,0%). Prognozujemy, że w 2016 r. PKB w strefie euro zwiększy się o 1,6% wobec 1,5% w 2015 r. Ryzyko w dół dla naszej prognozy stanowi? styczniowe wyniki badań koniunktury wskazuj?ce na spowolnienie aktywności gospodarczej w I kw. br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!