Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który zdecydował się na podwyżkę swoich stóp procentowych o 25pb.

Decyzja EBC była zgodna z naszymi oczekiwaniami, podczas gdy konsensus zakładał stabilizację stóp procentowych. W konsekwencji główna stopa procentowa EBC wynosi obecnie 4,50%, a depozytowa 4,00%. W komunikacie utrzymany został zapis, zgodnie z którym kolejne decyzje w sprawie stóp procentowych podejmowane będą na podstawie oceny perspektyw inflacji w kontekście napływających danych gospodarczych i finansowych, tempa zmiany inflacji oraz siły transmisji polityki pieniężnej. Wkomunikacie dodana została jednak ocena Rady Prezesów, zgodnie z którą „podstawowe stopy procentowe EBC znalazły się na poziomach, które – przy utrzymaniu ich przez wystarczająco długi okres – istotnie się przyczynią do szybkiego powrotu inflacji do docelowego poziomu”. Zdanie to może sugerować, że EBC najprawdopodobniej osiągnął już docelowy poziom stóp procentowych w bieżącym cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Na czwartkowej konferencji prasowej prezes EBC Ch. Lagarde podkreśliła jednak, iż obecnie nie można powiedzieć, że stopy procentowe osiągnęły poziom maksymalny. W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały najnowsze projekcje ekonomiczne EBC. Nieznacznie w górę (o 0,2 pkt. proc.) zrewidowana w górę została ścieżka inflacji w latach 2023-2024, choć nadal zakłada ona powrót w okolice celu inflacyjnego w 2025 r. Jednocześnie lekko obniżona została ścieżka inflacji bazowej. Z kolei ścieżka PKB została istotnie zrewidowana w dół (o 0,2 pp. w 2023 r. i o 0,5 pp. w 2024 r. - por. wykres). Treść komunikatu po posiedzeniu jak i wyniki wrześniowej projekcji stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym EBC zakończył we wrześniu cykl podwyżek stóp procentowych. Pierwszej obniżki stóp procentowych w strefie euro oczekujemy dopiero w IV kw. 2024 r.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!